Kandyduję

Standard

ja

Szanowni Bolesławianie, drodzy Państwo,                                        Bolesławiec, 12.09.2014r.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zaproponowało i poparło moją kandydaturę w wyborach prezydenta Bolesławca 16 listopada 2014r. Propozycję przyjąłem i bardzo za nią dziękuję, bo jest ona dla mnie wyrazem zaufania i pokładanych we mnie nadziei.

Rozmawiam z bolesławianami o tym, co trzeba poprawić w naszym mieście. Te rozmowy dodają mi sił i utwierdzają mnie, że mój pomysł na styl i sposób zarządzania Bolesławcem ma szanse powodzenia. Wierzę, że znajdzie on uznanie również w Państwa oczach ponieważ czas na Bolesławiec.

Nasze miasto potrzebuje gospodarza dialogu i porozumienia. Bolesławiec potrzebuje prezydenta dostrzegającego również potrzeby młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą w Bolesławcu zostać, pracować, zakładać rodziny, cieszyć się dobrym i zdrowym życiem. To porozumienie i dialog zarówno z mieszkańcami, ale także z władzami powiatu bolesławieckiego oraz gminami ziemi bolesławieckiej. Ta współpraca powinna być realna, a nie deklarowana. Jestem człowiekiem, który łączy pokolenia, dlatego rozumiem potrzeby młodych oraz dojrzałych.

Realizacja mojego programu wyborczego zapewni mieszkańcom Bolesławca godne warunki życia, pracy, wypoczynku i możliwości perspektywicznego rozwoju. To współdziałanie i współodpowiedzialność samorządów, społeczności lokalnej, organizacji oraz stowarzyszeń. Mój program daje gwarancję dobrych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiam zatem główne założenia programowe, które rozwinę i uzasadnię w trakcie kampanii wyborczej:

Zdrowie
– To nasz szpital, dlatego chcę ścisłej współpracy z powiatem bolesławieckim i gminami.

Rozwój gospodarczy – praca i podatki
– Zaproponuję większe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych i rozwijających się przedsiębiorców,
– Chcę zamrożenia stawki podatku od nieruchomości dla firm,
Zainicjuję działania w kwestii zmniejszenie podatku od środków transportowych,
Zaproponuję zmniejszenie opłaty targowej,
– Nawiążę współpracę z kupcami i lokalnym biznesem,
Zaproponuję likwidację podatku za psa.

Oświata i edukacja
– Zmniejszę tłok w klasach, bo nie tylko mury się liczą,
– Zadbam o jakość inwestycji,
– Nawiążę współpracę z powiatem bolesławieckim.

Gospodarka mieszkaniowa
– Zaproponuję mieszkania oczekującym,
– Zainicjuję budowę mieszkań w formule publiczno-prywatnej, bez zadłużania miasta,
– Zaproponuję program „Czyste powietrze w centrum”, aby zapobiec smogowi w mieście.

Opieka społeczna
– Zaproponuję budowę budynków socjalnych,
– Zwiększę wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej.

Bezpieczeństwo publiczne
– Doprowadzę do ścisłej współpracy służb dbających o nasze bezpieczeństwo.

Transport i komunikacja
– Zaproponuję darmową komunikację miejską dla bolesławian, po połączeniu PKS i MZK,
– Spowoduję tańsze i bardziej skuteczne utrzymanie dróg we współpracy z powiatem bolesławieckim,
– Podejmę starania dot. budowy mostu na Bobrze zanim wróci do miasta ruch z płatnej autostrady,

Sport i rekreacja
– Chcę wyremontować Stadion Miejski,
– Wybudujemy urządzenia i atrakcje służące uprawianiu sportu i rekreacji,
– Wprowadzę przejrzysty i odpowiedzialny podział pieniędzy na prowadzenie zajęć sportowych przez kluby sportowe.
– Chcę współpracy z gminą i przystosować tereny „żwirowni” do bezpiecznego wypoczynku.

Kultura i rozrywka
– Będę wspierał obywatelskie inicjatywy kulturalne,
– Zainicjuję współpracę pomiędzy BOK MCC, a MDK,
– Widzę Wiadukt jako miejsce imprez kulturalno-rozrywkowych,
Wprowadzę szerszy dostęp do darmowego Internetu WiFi w mieście.

Sprawna administracja i zarządzanie
– Usprawnię system zarządzania miastem we współpracy z powiatem bolesławieckim,
– Zainicjuję połączenie podobnych jednostek miejskiej administracji.

Bolesławianie też chcą decydować
– Zaproponuję Radzie Miasta stworzenie budżetu obywatelskiego.

Mam nadzieję, że Państwo zaakceptują moje założenia programowe. Startuję również do Rady Powiatu, aby mieć realny wpływ na propozycje, które przedstawiłem. Moje doświadczenie samorządowe, ale również to życiowe, pozwoli tego dokonać. Zachęcam zatem gorąco wszystkich do udziału w wyborach, bo wynik bezpośrednio będzie dotyczył nas i naszej przyszłości. Wierzę, że się uda i proszę o zaufanie.
Czas na Bolesławiec!
Wszystkiego dobrego

Z wyrazami szacunku
Maciej Małkowski

—————————–
WYNIKI WYBORÓW

logo zb