1% ODPISU = 100% SERCA

Zwykły wpis

Wraz z Nowym Rokiem, bez żadnych kosztów, ponownie mamy okazję przekazać swój cenny 1% na pożyteczny cel i po prostu pomóc. Pośród mnogości organizacji pozarządowych działających w imieniu potrzebujących w skali całego kraju działają organizacje – stowarzyszenia, które są blisko nas i znają problemy lokalnych społeczności.

Takim Stowarzyszeniem i absolutnym liderem w pozyskiwaniu i udzielaniu pomocy z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego w powiecie bolesławieckim jest Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, które jako pierwsze w naszym terenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W roku 2015, za rok 2014 Stowarzyszeniu udało się zgromadzić aż 251.711,01 zł, uzyskaną z 4012 wpłat! Te kwoty przełożyły się na realną pomoc dla ponad 100 potrzebujących osób, organizacji oraz instytucji (m.in. klubów sportowych, szkół, Domu Dziecka i in.).

Zaufanie do Stowarzyszenia rokrocznie wzrasta, a to przekłada się na coraz większą i bardziej skuteczną pomoc dla potrzebujących mieszkańców ziemi bolesławieckiej. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa lub samorządów, pozostają nienależycie dofinansowane.

Głównie dzięki Państwa hojności udaje się pomóc wielu potrzebującym mieszkańcom ziemi bolesławieckiej (niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los), a także organizacjom społecznym oraz instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną oświatę, kulturę, sztukę oraz sport.

Zarząd Stowarzyszenia dokładnie sprawdza sytuację potencjalnie obdarowanych, a Państwo macie pewność, że pieniądze trafią do naprawdę potrzebujących.

Cała aktywność finansowa Stowarzyszenia jest dokładnie rozliczana i przedstawiana w corocznym sprawozdaniu finansowym składanym w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu i w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli już zdecydujecie się Państwo obdarować Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zaufaniem i przekazać swój cenny 1%, to po wyliczeniu ile podatku będziecie mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka KRS 0000163366.

W składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez Stowarzyszenie pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel, czyli na rzecz którego z podopiecznych ZB).  Co ważne, Stowarzyszenie nie potrąca z wpłat 1 % podatku dochodowego kosztów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem i obsługą środków na rzecz obdarowanych. Koszty te pokrywane są ze składek członków Stowarzyszenia i wpłat na cele statutowe. Za okazaną pomoc, w imieniu obdarowanych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele.

Spotkania Zarządu z mieszkańcami odbywają się w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt i wakacji) o godz. 18.00, przy ul. Kaszubskiej 4. Zapraszamy. Kontakt e-mail: maciekmalkowski @ autograf.pl       tel.: 535 424 045.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony ziemiaboleslawiecka.pl

(Na zdjęciu Kasia Hanusewicz – jedna z podopiecznych ZB)