W Radzie Miasta

Page

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, 21 listopada 2018.
Relacja Portalu Bolec.info – TUTAJ
Relacja Tv Bolesławiec TUTAJ
Relacja Tv Łużyce TUTAJ


INTERPELACJE:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent miasta ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje na piśmie, w terminie do 2 tygodni od daty złożenia oraz niezwłocznego zamieszczenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. Bolesławiec.


Złożone przeze mnie interpelacje, wnioski, zapytania:
(Linki do odpowiedzi będą się pojawiać obok linku interpelacji niezwłocznie po ich zamieszczeniu na stronie Urzędu Miasta.)

1. Walka ze smogiem, wymiana pieców wysokoemisyjnych 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

2. Dokończenie chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni do skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z al. Wojska Polskiego 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

3. Niebezpieczny wlot ul. Herberta w ulicę Jeleniogórską 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU i pismo do UMWD

4. Wycinka drzew w ciągu ul. Jeleniogórskiej 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU

5. Zamontowanie zadaszenia przystanku MZK przy SP nr 3, ul. Ceramiczna 29.01.2019. ODPOWIEDŹ

6. Korekta rejonizacji szkół będących w zarządzie miasta 29.01.2019. ODPOWIEDŹ