W Radzie Miasta

strona

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, 21 listopada 2018.
Relacja Portalu Bolec.info – TUTAJ
Relacja Tv Bolesławiec TUTAJ
Relacja Tv Łużyce TUTAJ


INTERPELACJE:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent miasta ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje na piśmie, w terminie do 2 tygodni od daty złożenia oraz niezwłocznego zamieszczenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. Bolesławiec.


Złożone przeze mnie interpelacje, wnioski, zapytania:
(Linki do odpowiedzi będą się pojawiać obok linku interpelacji niezwłocznie po ich zamieszczeniu na stronie Urzędu Miasta.)

1. Walka ze smogiem, wymiana pieców wysokoemisyjnych 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

2. Dokończenie chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni do skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z al. Wojska Polskiego 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

3. Niebezpieczny wlot ul. Herberta w ulicę Jeleniogórską 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU i pismo do UMWD

4. Wycinka drzew w ciągu ul. Jeleniogórskiej 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU

5. Zamontowanie zadaszenia przystanku MZK przy SP nr 3, ul. Ceramiczna 29.01.2019. ODPOWIEDŹ (Po kolejnych interwencjach zadaszenie jednak zamontowano.)

6. Korekta rejonizacji szkół będących w zarządzie miasta 29.01.2019. ODPOWIEDŹ

7. Walka ze smogiem, wymiana pieców wysokoemisyjnych – cd. pkt 1 18.02.2019. ODPOWIEDŹ

8. Niewydolna kanalizacja burzowa ul. K. Paryskiej – Willowa – Garncarska 26.02.2019. ODPOWIEDŹ

9. Przebudowa schodów przy galerii PKS dla wózków 26.02.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

10. Plany władz miasta, co do terenu Targowiska „Wesoła” 26.02.2019. ODPOWIEDŹ

11. Stan wykonania zaleceń pokontrolnych BHP i p.poż. w placówkach oświatowych 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

12. Przyłączenie budynku TBS przy ul. Wąskiej do sieci ciepłowniczej ZEC 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

13. Oświetlenie skateparku przy wiadukcie 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

14. Przychody jednostek organizacyjnych z tyt. umów z komitetami wyborczymi 26.03.2019 ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2.

15. Wydatki jednostek organizacyjnych na promocję w mediach w 2018r. 26.03.2019 ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2.

16. Kontynuacja programu „roweru miejskiego” 26.03.2019. ODPOWIEDŹ

17. Uzupełnienie interpelacji dot. przychodów jednostek organizacyjnych z tyt. umów z komitetami wyborczymi (ad 14) 15.04.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

18. Remont ul. Kubika na wysokości ul. Piaskowej i sklepu spożywczego 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

19. Wyeksponowanie – oświetlenie Pomnika Niepodległości 28.05.2019 ODPOWIEDŹ

20. Przychody jednostek organizacyjnych miasta z tyt. umów zawartych w trakcie kampanii wyborczej 2018 z firmą Proart z Bolesławca 28.05.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

21. Odbiór odpadów segregowalnych przez MZGK 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

22. Publikacja Centralnego Rejestru Umów Gminy Miejskiej Bolesławiec 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

23. Sytuacja mieszkaniowej młodych rodzin i budowy mieszkań komunalnych 07.06.2019. ODPOWIEDŹ

24. Budowa podjazdu dla wózków przy schodach na ul. Piaskowej 07.06.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

25. Brak realizacji inwestycji TBS przy ul. Staroszkolnej 07.06.2019. ODPOWIEDŹ

26. Likwidacja nielegalnego wysypiska na Cmentarzu Komunalnym 07.06.2019. ODPOWIEDŹ, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5.

27. Zorganizowanie sanitariatów na pumptrack’u przy Wiadukcie 11.06.2019. ODPOWIEDŹ

28. Przystąpienie do akcji „Złap deszcz” 25.06.2019. ODPOWIEDŹ

29. Uzupełnienie informacji dot. zaniechania inwestycji przez TBS przy ul. Staroszkolnej 12.07.2019. ODPOWIEDŹ

30. Kwoty premii i nagród dla członków zarządów spółek należących do miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych w 2018 i 2019r. oraz wysokości uposażenia członków rad nadzorczych miejskich spółek 12.07.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

31. Ustosunkowanie się do przeprowadzonej wśród bolesławian ankiety dot. ewentualnego przywrócenia odcinkowi ul. Prusa funkcji deptaka 19.07.2019. ODPOWIEDŹ

32. Poprawa skuteczności dozoru placów zabaw miejskich przedszkoli, na terenie których odbywają się libacje, dewastowane jest mienie, a teren zanieczyszczany. 29.08.2019 ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

33. Sukcesywne zadaszania przystanków komunikacji miejskiej. 29.08.2019 ODPOWIEDŹ

34. Montaż tablic na nekrologi w różnych częściach miasta. 3.09.2019 ODPOWIEDŹ

35. Złożenie wniosku do rządowego programu „Maluch+”2020 – utworzenie żłobka miejskiego. 3.10.2019 ODPOWIEDŹ

36. Udostępnienie sali dla młodych tancerzy break-dance i przywrócenie pracowni tego tańca w BOK. 11.10.2019 ODPOWIEDŹ

37. Aplikowanie do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. 21.10.2019 ODPOWIEDŹ

38. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 5. 6.11.2019 ODPOWIEDŹ

39. Przeznaczenie gruntu na plantach, vis-à-vis Term na sprzedaż i pod zabudowę. 18.11.2019 ODPOWIEDŹ

40. Udostępnienie gminnego raportu elektromobilności w Bolesławcu. 16.01.2020 ODPOWIEDŹ

41. Przedstawienie informacji dot. wydatków na promocję w mediach w 2019 r. 5.02.2020 ODPOWIEDZI: nr 1,   nr 2,   nr 3,   nr 4

42. Przedstawienie informacji dot. wydatków na promocję w mediach w 2019r. w pozostałych jednostkach miejskich. 6.03.2020 ODPOWIEDŹ

43. Apel o wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców i pracodawców w zw. z epidemią koronawirusa. 18.03.2020 ODPOWIEDŹ

44. Przystąpienie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zagospodarowanie wód opadowych). 01.06.2020 ODPOWIEDŹ (nie na temat)

45. Zmiana obszaru Strefy Płatnego Parkowania i przedstawienie koncepcji organizacji parkingów. (02.06.2020) ODPOWIEDŹ (niepełna)

46. Wykaz kontroli zewnętrznych i audytów wewnętrznych w BIP. (17.06.2020) ODPOWIEDŹ

47. Dopasowanie kursów MZK do zajęć w szkołach, w dobie pandemii koronawirusa i obostrzeń z tym związanych. (09.09.2020) ODPOWIEDŹ

48. Wyjaśnienie faktu nieprzekazania wg właściwości pisma p. Mirosława Starzyka, zgodnie z KPA. (15.10.2020) ODPOWIEDŹ

49. Niepokojąca sytuacja w DPS – prośba pracowników o spotkanie z władzami miasta. (20.10.2020) ODPOWIEDŹ 1,

50. Skargi na dyrektora DPS lub działalność placówki. (20.10.2020) ODPOWIEDŹ 1 

51. Transmisja posiedzeń organów gminy w internecie. (6.11.2020) ODPOWIEDŹ

52. Wygrodzenie miejsc do wyprowadzania psów. (12.11.2020) ODPOWIEDŹ

53. Otwarcie basenów dla uczniów i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych w czasie pandemii. (23.11.2020) ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

54. Przystąpienie miasta do rządowego programu Maluch Plus – edycja 2021 i utworzenie żłobka miejskiego. (23.11.2020) ODPOWIEDŹ

55. Bezpieczna organizacja skrzyżowania ul. Herberta z ul. Jeleniogórską. (8.02.2021) ODPOWIEDŹ 1

56. Wydatki na promocję w mediach w 2020 r. (2.03.2021) ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2, ODPOWIEDŹ 3 – uzupełnienie

57. Dofinansowanie do kursów i studiów dla urzędników i pracowników jednostek miejskich. (15.04.2021) ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

58. Ponowna interpelacja w sprawie dofinansowania studiów dla urzędników i pracowników jednostek miejskich w zw. z nieprecyzyjną odpowiedzią na interpelację nr 57. (6.05.2021) ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

59. Chaos przy urządzaniu Strefy Płatnego Parkowania. (27.05.2021) ODPOWIEDŹ

60. Urządzenie biura Strefy Płatnego Parkowania. (7.06.2021) ODPOWIEDŹ

61. Pełne przystosowanie pływalni „Orka” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (28.06.2021) ODPOWIEDŹ (niestety, nie do końca zgodna z prawdą)

62. Usychajce drzewo przy ul. Herberta. (14.07.2021) ODPOWIEDŹ

63. Czystość na ul. Komuny Paryskiej. (15.07.2021) ODPOWIEDŹ

64. Warunki w jakich udziela się śluby. (19.07.2021) ODPOWIEDŹ

65. Błędne i niezgodne z przepisami wykonania oznaczenia poziomego w rejonie objętym zmianą organizacji ruchu. (11.08.2021) ODPOWIEDŹ (niepełna)

66. Brak odpowiedzi na większość pytań zawartych w interpelacji z poz. 65. (31.08.2021) ODPOWIEDŹ

67. Zmiania dnia tygodnia dyżuru radnych. (4.11.2021) ODPOWIEDŹ

68. Urządzenie placu zabaw w rejonie ulic: Obrońców Helu, Garncarskiej i Warszawskiej. (21.06.2022) ODPOWIEDŹ

69. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej z licznikiem czasu lub systemem akomodacyjnym na skrzyżowaniach bolesławieckich ulic. (23.06.2022) ODPOWIEDŹ

70. Opłacanie abonamentu Strefy Płatnego Parkowania online. (11.07.2022) ODPOWIEDŹ

71. Uzupełnienie oznakowania ścieżki rowerowej na ul. Matejki. (11.08.2022) ODPOWIEDŹ

72. Uzgodnienie z konserwatorem zabytków lokalizacji parkometrów i słupków SPP. (24.08.2022) ODPOWIEDŹ

73. Stan realizacji „Dolnośląski Autostrady Rowerowerej” pod egidą Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”. (24.08.2022) 1. ODPOWIEDŹ – tj. przekazanie interpelacji do Stowarzyszenia „Rz.S.”, 2. ODPOWIEDŹ Stowarzyszenia.

74. Przystąpienie miasta do programu zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców bezpośrednio od producentów/importerów oraz zabezpieczenie ZEC w paliwa stałe na sezon 2022/23. (04.10.2022) ODPOWIEDŹ

75. Interwencja w sprawie zatłoczonych pociągów Kolei Dolnośląskich relacji Bolesławiec – Wrocław. (30.11.2022) ODPOWIEDŹ (Pani Prezydent w swojej odpowiedzi powinna zauważyć, że to był raczej wniosek, niż interpelacja, a sam druk „intrepelacji, wniosku, zapytania” jest autorstwa UM.)

76. Wprowadzenie do regulaminu SPP zapisu pierwszych 10-15 minut bezpłatnego parkowania oraz wprowadzenie jednego biletu na płatne parkingi SPP i parkingi instytucji, urzędów, itp. (12.12.2022) ODPOWIEDŹ

77. Zainstalowanie na terenie miasta huśtawek dla osób niepełnospranych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (20.01.2023) ODPOWIEDŹ

78. Udostępnienie wniosku prezydenta miasta o włączenie drogi ul. Staroszkolnej do ciągu DK 94 i włączenia do północnej obwodnicy Bolesławca. (25.01.2023) ODPOWIEDŹ

79. Wniosek do programu „Maluch+” o urządzenie/budowę żłobka miejskiego. (01.03.2023) ODPOWIEDŹ

80. Miejskie wydatki na media w roku 2022. (27.03.2023) ODPOWIEDŹ, artykuł – podsumowanie

81. Uzupełnienie latarni w kwartale ulic Chrobrego – Fabryczna – Królowej Jadwigi oraz orgaznizacji konsultacji społecznych w sprawie urządzenia w/w podwórka. (29.08.2023) ODPOWIEDŹ

82. Ujęcie w planie budżetu na 2024 r. remontu ulic: Matejki i Robotniczej. (27.09.2023) ODPOWIEDŹ

83. Poprawienie jakości oświetlenia w miejscach po modernizacji oświetlenia ulicznego LED. (03.11.23) ODPOWIEDŹ

84. Wydatki na promocję w mediach w roku 2023. (29.01.2024) ODPOWIEDŹ WYMIJAJĄCA

85. Zamontowanie lustra drogowego naprzeciw wyjazdu z zaplecza ul. Kutuzowa w ul. Kubika. (12.02.2024) ODPOWIEDŹ

86. Niszczenie nawierzchni jezdni i chodników przez mechaniczne zamiatarki. (19.02.2024) ODPOWIEDŹ

87. Zapadnięta od miesięcy studzienka kanalizacyjna na ul. Zwycięstwa. (05.03.2024) ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2.