W Radzie Miasta

Page

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, 21 listopada 2018.
Relacja Portalu Bolec.info – TUTAJ
Relacja Tv Bolesławiec TUTAJ
Relacja Tv Łużyce TUTAJ


INTERPELACJE:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prezydent miasta ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje na piśmie, w terminie do 2 tygodni od daty złożenia oraz niezwłocznego zamieszczenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. Bolesławiec.


Złożone przeze mnie interpelacje, wnioski, zapytania:
(Linki do odpowiedzi będą się pojawiać obok linku interpelacji niezwłocznie po ich zamieszczeniu na stronie Urzędu Miasta.)

1. Walka ze smogiem, wymiana pieców wysokoemisyjnych 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

2. Dokończenie chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni do skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z al. Wojska Polskiego 9.01.2019. ODPOWIEDŹ

3. Niebezpieczny wlot ul. Herberta w ulicę Jeleniogórską 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU i pismo do UMWD

4. Wycinka drzew w ciągu ul. Jeleniogórskiej 9.01.2019. ODPOWIEDŹ MIASTA,  ODPOWIEDŹ POWIATU

5. Zamontowanie zadaszenia przystanku MZK przy SP nr 3, ul. Ceramiczna 29.01.2019. ODPOWIEDŹ

6. Korekta rejonizacji szkół będących w zarządzie miasta 29.01.2019. ODPOWIEDŹ

7. Walka ze smogiem, wymiana pieców wysokoemisyjnych – cd. pkt 1 18.02.2019. ODPOWIEDŹ

8. Niewydolna kanalizacja burzowa ul. K. Paryskiej – Willowa – Garncarska 26.02.2019. ODPOWIEDŹ

9. Przebudowa schodów przy galerii PKS dla wózków 26.02.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

10. Plany władz miasta, co do terenu Targowiska „Wesoła” 26.02.2019. ODPOWIEDŹ

11. Stan wykonania zaleceń pokontrolnych BHP i p.poż. w placówkach oświatowych 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

12. Przyłączenie budynku TBS przy ul. Wąskiej do sieci ciepłowniczej ZEC 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

13. Oświetlenie skateparku przy wiadukcie 11.03.2019. ODPOWIEDŹ

14. Przychody jednostek organizacyjnych z tyt. umów z komitetami wyborczymi 26.03.2019 ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2.

15. Wydatki jednostek organizacyjnych na promocję w mediach w 2018r. 26.03.2019 ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2.

16. Kontynuacja programu „roweru miejskiego” 26.03.2019. ODPOWIEDŹ

17. Uzupełnienie interpelacji dot. przychodów jednostek organizacyjnych z tyt. umów z komitetami wyborczymi (ad 14) 15.04.2019. ODPOWIEDŹ 1, ODPOWIEDŹ 2

18. Remont ul. Kubika na wysokości ul. Piaskowej i sklepu spożywczego 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

19. Wyeksponowanie – oświetlenie Pomnika Niepodległości 28.05.2019 ODPOWIEDŹ

20. Przychody jednostek organizacyjnych miasta z tyt. umów zawartych w trakcie kampanii wyborczej 2018 z firmą Proart z Bolesławca 28.05.2019. ODPOWIEDŹ 1,

21. Odbiór odpadów segregowalnych przez MZGK 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

22. Publikacja Centralnego Rejestru Umów Gminy Miejskiej Bolesławiec 28.05.2019. ODPOWIEDŹ

23. Sytuacja mieszkaniowej młodych rodzin i budowy mieszkań komunalnych 07.06.2019.

24. Budowa podjazdu dla wózków przy schodach na ul. Piaskowej 07.06.2019.

25. Brak realizacji inwestycji TBS przy ul. Staroszkolnej 07.06.2019.

26. Likwidacja nielegalnego wysypiska na Cmentarzu Komunalnym 07.06.2019.

27. Zorganizowanie sanitariatów na pumptrack’u przy Wiadukcie 11.06.2019.