Czas na zielone światło

Zwykły wpis

pod.gosp - Kopia

27 listopada 2013 roku Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec. Celem aktualizacji Strategii jest ukazanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które będą determinować rozwój Bolesławca na kolejne lata (2014-2020). Jej treść obnaża m.in. tendencje „rozwoju” bolesławieckiej przedsiębiorczości w ostatnich latach.

Dokument ten, mimo przyjęcia w kwietniu br. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (nowa perspektywa finansowa UE), nie był aktualizowany. Śmiało zatem można stwierdzić, że władze miasta posługują się nieaktualnym, ważnym strategicznie dokumentem, który powinien wyznaczać kierunki rozwoju Bolesławca.

Przeglądając Strategię, moją uwagę szczególnie przykuło poniższe zestawienie i pomyślałem, że ten kubeł zimnej wody jednak przydałby się nominowanym 🙂

pod.gospPrzyjęcie przez Radę Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwały w sprawie ustalenia maksymalnie dopuszczalnej polskim prawem wysokości stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych tej przykrej tendencji raczej nie zmieniło i nie zmieni. Dlatego należy jak najszybciej wprowadzić mechanizmy i rozwiązania, które będą wspierać rozwój bolesławieckiej przedsiębiorczości dając bolesławianom nowe możliwości pracy. Jakie to mechanizmy i rozwiązania? Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się je Państwu przedstawić.

 

zb_banner