Interpelacje IV sesji 19.02.2015

Zwykły wpis

okraglak

Podczas IV sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego zgłosiłem staroście i Zarządowi Powiatu dwie interpelacje w sprawie:

1. Zainicjowania rozmów na poziomie Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego lub Konwentu Wójtów, Burmistrza, Prezydenta i Starosty Powiatu Bolesławieckiego w sprawie udzielenia pomocy (mieszkania, pracy) Polakom, którzy zmuszeni byli uciekać przed koszmarem wojny ze wschodniej Ukrainy.

2. Udzielenia informacji dotyczącej decyzji Zarządu Powiatu, co do przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej i wyboru podmiotu prowadzącego (do tej pory brak decyzji).