Interpelacje i odpowiedzi X sesji Rady Powiatu

Zwykły wpis

Interpelacje, które skierowałem do Starosty Bolesławieckiego oraz Zarządu Powiatu Bolesławieckiego podczas X sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego 25 czerwca 2015r.:

1. Proszę o informację, czy zagrożone jest funkcjonowanie oddziałów szpitala: położniczego, noworodków, dziecięcego? Jak wygląda sytuacja?

Starosta: Nie są zagrożone. Wpłynęła oferta na ordynatora, którą dyrekcja szpitala będzie weryfikować.

2. Dowiedzieliśmy się o planowanej sprzedaży terenu dworca PKS, gdzie miałoby powstać centrum handlowe z zachowaniem funkcji dworca. Proszę o przedstawienie wizualizacji mającego powstać centrum handlowego. Proszę również o informacje, czy były prowadzone rozmowy z władzami miasta w zakresie organizacji transportu publicznego w kontekście planowanego na terenie dworca PKP centrum przesiadkowego? Jeśli takie rozmowy były prowadzone, proszę przedstawić wspólne ustalenia. Jeśli do takich rozmów nie doszło, proszę o informację czy władze powiatu o taką rozmowę zabiegały?

Starosta i Sekretarz Powiatu:
Nie ma wizualizacji – inwestor zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Rozmowy z władzami miasta nie były prowadzone, ponieważ centrum przesiadkowe to wciąż tylko plany.

3. W materiale tv AzartSat, wyemitowanym 10 czerwca, pani Jadwiga Bobek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, poinformowała, że pierwszy raz od 8 lat władze powiatu nie dofinansowały kolonii dla dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta i powiatu. Proszę o informację o jaką kwotę chodzi? co jest przyczyną takiej decyzji? Proszę również o pozytywne rozpatrzenie wniosku TPD.

Starosta:
Na ten rok powiat bolesławiecki otrzymał o 223 tys. zł mniej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środków brak.

– Poprzez lokalne media poznaliśmy laureatów konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w roku szkolnym 2014/2015. Z informacji jakie opublikował dyrektor PCEiKK wynika, że nie odbędzie się coroczna gala laureatów, która była ważnym wydarzeniem w życiu uzdolnionej młodzieży oraz była powodem dumy ich rodziców. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w tym roku gala się nie odbędzie?

Starosta, dyrektor PCEiKK:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat nie mógł zawrzeć umowy z miastem i innymi gminami w tym zakresie więc PCEiKK zawierało indywidualne porozumienia z poszczególnymi szkołami (m.in. przekazanie środków finansowych). W porozumieniach nie było mowy o organizacji gali podsumowującej. Będą starania, aby w przyszłym roku nie doszło do podobnej sytuacji.