NOWA KADENCJA, NOWY ZARZĄD

Zwykły wpis

Ziemia_Bol_2015-5796

Za nami Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowaliśmy rok 2014 oraz minioną 2-letnią kadencję władz Stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak dokonaliśmy wyboru władz Ziemi Bolesławieckiej na kadencję 2015-2017.

Nasze spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia Jan Cołokidzi. W krótkiej mowie przywitał zgromadzonych, dziękując za przybycie oraz za pracę i wsparcie dla Stowarzyszenia w minionej kadencji. Prezes zaproponował, aby obrady poprowadził Edmund Maliński,  który przyjął funkcję przewodniczącego obrad, a następnie przedstawił porządek spotkania.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przedstawił wiceprezes Maciej Małkowski, który omówił najważniejsze działania  minionej kadencji. Sprawozdanie finansowe natomiast zaprezentował skarbnik Edmund Maliński. Sprawozdający zaznaczyli, że przychody Stowarzyszenia w roku 2014 wzrosły o ok. 30%  w stosunku do poprzedniego i wyniosły ponad  416 tys. zł!. Ta kwota przekłada się na realną pomoc dla kilkudziesięciu potrzebujących osób, stowarzyszeń, organizacji, szkół  i klubów o czym na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej.
W dalszej kolejności głos zabrał Mirosław Dziekan, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzeni, jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania oraz udzieli zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2014. (Oba sprawozdania opublikujemy niebawem na naszej stronie) . Komisja Rewizyjna zaznaczyła, że Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonywali swoje obowiązki społecznie i nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

Kolejnym punktem obrad był wybór władz Stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu procedury głosowania przez komisję skrutacyjną, w trakcie ustalania wyników głosowania podjęliśmy dyskusję, w której m.in. poruszano aktualne problemy mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej.

W wyniku tajnego głosowania zgromadzeni dokonali wyboru prezesa, nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej:

Nowy skład Zarządu w kolejności liczby zdobytych głosów:
Jan Cołokidzi – prezes
Maciej Małkowski
Stanisław  Wiącek
Andrzej Miżdal
Urszula Kasprzak
Dariusz Jancelewicz
Antoni Stec

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:
Mirosław Dziekan
Małgorzata Rzepecka
Władysław Majkowski
Zbigniew Michalczuk
Michał Wojdyła

Podział funkcji w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej zostanie określony na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia. Wybrani podziękowali głosującym za zaufanie oraz zapewnili o swoim zaangażowaniu w pracę na rzecz mieszkańców ziemi bolesławieckiej. Tak więc pełni zapału zabieramy się do pracy.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej działalności i zapraszamy do współpracy.

Relacja foto – TUTAJ