Program dla Bolesławian

Zwykły wpis

Realizacja mojej oraz IMPULSU MIASTA wizji rozwoju Bolesławca ma na celu zapewnienie Bolesławianom godnych warunków życia, pracy, wypoczynku i możliwości perspektywicznego rozwoju na zasadzie współodpowiedzialności i współdziałania samorządów, społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, a także zapewnienie dobrych warunków dla inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedstawiam zatem Państwu główne założenia programowe oraz kwestie wymagające zmian w podstawowych obszarach i płaszczyznach życia Bolesławian, za które odpowiadają lokalne służby.

 

 

Nowy rozdział, czyli koniec obecnego zamkniętego układu władzy, przywrócenie godności Radzie Miasta:

– Zaproponujemy rozwiązania, które oddadzą Bolesławiec Bolesławianom rozbijającym się o zamknięty układ władzy, która izoluje ich od procesu zarządzania miastem i jego jednostkami organizacyjnymi. Zlikwidujemy tzw. partię prezesów i jej wysokie, często nienależne naszym zdaniem nagrody. Będziemy dążyć do tego, aby radni Rady Miasta nie byli zatrudniani na wysokich stanowiskach w jednostkach podległych miastu ponieważ takie sytuacje tworzą patologię i ubezwłasnowolniają radnych, którzy nie są radnymi mieszkańców tylko prezydenta. Chcemy odejść od tych nagród na wyrost, od sytuacji, w której radny pracuje na wysokim stanowisku w miejskiej jednostce. O radnych powiatu, którzy są prezesami w miejskich spółkach i jednostkach. Musimy przywrócić godność Radzie Miasta, która stała się bezwolna. Przekonanie do swoich racji wśród radnych chciałbym zbudować na zasadach rozumu i argumentu, a nie kolesiostwa i zależności służbowych, bo radnym, których mieszkańcy obdarzyli zaufaniem, szacunek się należy. Chcemy wspierać ludzi i środowiska dotychczas niesłyszane lub których słyszeć nie chciano tylko dlatego, że nie wywodzą się z zamkniętego przez dekady układu władzy. Chcemy otwierać się również na młodych dając IMPULS do dalszego rozwoju miasta i powiatu dla kolejnych pokoleń, przedstawiając konkretne propozycje dla mieszkańców.


1. Ochrona zdrowia – nasz szpital:
– nasz szpital, to współpraca z powiatem bolesławieckim i innymi gminami.

Gospodarz powinien dbać o ochronę zdrowia swoich współmieszkańców. Samorządem, który formalnie odpowiada za bolesławiecki szpital jest powiat bolesławiecki, ale prezydent miasta powinien siłą rzeczy dbać i wspierać placówkę, w której leczą się bolesławianie, stanowiący połowę mieszkańców powiatu. Udawanie, że problemu nie ma, chowanie głowy w piasek szkodzi mieszkańcom naszego miasta. Należy jak najszybciej, wspólnie z przyszłymi władzami Powiatu wypracować model współpracy oraz formuły organizacyjnej szpitala. Do tego projektu zaproszę i przekonam pozostałe gminy naszego Powiatu. Należy utworzyć kolejne oddziały i podnieść poziom referencyjności Szpitala.

2. Praca:
– Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i rodzinnych firm. Należy stworzyć    stabilny system podatków satysfakcjonujący obie strony,
–  sprawdzimy możliwość zamrożenia podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz stawki podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia ulg dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
– należy powołać otwartą, miejską komisję przedsiębiorczości.

Władze miasta poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości mogą pomagać w kreowaniu miejsc pracy i zmniejszaniu bezrobocia wspólnie z rodzimymi przedsiębiorcami.  Podwyższanie do maksymalnych stawek podatku od nieruchomości działalności gospodarczej na pewno nie jest działaniem pozytywnym. Krótkowzroczna polityka dochodów miasta prędzej czy później obróci się przeciw mieszkańcom. Tak się powoli dzieje i czas to zmienić. Chcę stworzyć program wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, a nie tylko dla tych działających  w Strefie  Ekonomicznej. Trzeba przeanalizować możliwość zwolnienia na rok z płacenia podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność w Bolesławcu. A z funkcjonującymi rozmawiać o stawce podatku, który płacą. Chcę nawiązać żywą współpracę ze środowiskami kupieckimi i przedstawicielami firm dającym bolesławianom pracę. Należy stworzyć stabilny system podatków satysfakcjonujący obie strony. Należy powołać otwartą, miejską komisję przedsiębiorczości.


3. Oświata i edukacja:
– sukcesywne zmniejszanie liczby dzieci w klasach,
– utworzenie większej liczby grup żłobkowych, budowa żłobka miejskiego,
– jednozmianowe szkoły,
– większe wsparcie dla kierunków kształcenia w branżach IT, w ramach długofalowego projektu SMART CITY.

Przyszłość naszych dzieci i wnuków jest najważniejsza dlatego nie wolno nam oszczędzać na ich edukacji  i komforcie pobierania nauki.  W imię oszczędności łączone były klasy w większe odziały, co powoduje, że liczba dzieci w klasach rośnie. Taki zabieg zarządzających miejską oświatą wprawdzie pozwala oszczędzać pieniądze, ale jest to oszczędność pozorna, która będzie miała swoje negatywne skutki za kilkanaście lat i pozostawi trwały ślad w jakości edukacji i przygotowaniu naszych dzieci do dalszego procesu nauczania. Można to sukcesywnie zmieniać, bo jest to kwestia za którą odpowiada prezydent miasta. Tłumaczenia, że Rząd zmniejsza subwencję oświatową, nie powinny być  ostatecznym argumentem.
Coraz bardziej odczuwalny jest brak miejsc w żłobkach. Jedna grupa żłobkowa, w jednym przedszkolu nie wystarczy. Dobra lokalizacją na powstanie żłobka jest budynek po Bibliotece, która przeprowadza się do Centrum Wiedzy lub budowa nowego. Większe wsparcie dla kierunków kształcenia w branży IT to przyszłość naszych dzieci. Należy wykształcić specjalistów w tej dziedzinie, którzy później będą w stanie rozwijać i nadzorować  długofalowy  projekt SMART CITY również w innych miastach. Bolesławiec – „Doliną Krzemową”.


4. Gospodarka mieszkaniowa:
– Stworzenie systemu dopłat do wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym przez młodych bolesławian (małżeństw), osoby samotne i niepełnosprawne, które nie są w stanie zdobyć mieszkania komunalnego i których nie stać na kredyt komercyjny na zakup swojego mieszkania lub  wejście w program „Mieszkanie+”,
– umożliwienie wykupu z bonifikatą trzeciego i kolejnych mieszkań komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej,
– budowa mieszkań komunalnych.

Należy wspierać bolesławian, którzy z powodu niewystarczającej liczby mieszkań komunalnych lub stanu majątkowego nie mogą ich wynająć od miasta, a nie są na tyle majętni żeby móc wziąć kredyt komercyjny na kupno mieszkania. Z oszczędności wynikających z reformy miejskiej administracji należy stworzyć program i system dopłat do czynszu wynajmowanych przez nich na rynku komercyjnym mieszkań. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych (małżonków) i osób samotnych o niskich dochodach. Należy poczynić starania do wejścia w rządowy program „Mieszkanie+”. Uwolnić wykup z bonifikatą trzeciego i kolejnych mieszkań komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej. Wielu bolesławian nie może wykupić z bonifikatą mieszkania komunalnego, w którym mieszka kilkadziesiąt lat ponieważ jest to jedno z trzech takich mieszkań we wspólnocie (lub więcej). W ten sposób miasto chce mieć kontrolę nad wspólnotą mieszkaniową. Czas to zmienić.

5. Opieka i świadczenia społeczne:
– Impulsowe becikowe 2000,- zł na każde dziecko dla bolesławian zameldowanych jako podatnicy w okresie min. 3 lat od narodzin dziecka – ze środków po likwidacji Straży Miejskiej i oszczędności po konsolidacji jednostek miasta,
– zakup urządzeń monitorujących tzw. linię życia osób starszych i chorych z możliwością szybkiego przywołania grupy interwencyjnej,
– udział osób niepełnosprawnych w pracach Komisji Rady Miasta – Przyjazne miasto.
– utworzenie grup wsparcia dla rodzin patchworkowych, poradnia psychologiczna.

Jednorazowe becikowe w kwocie 2.000,- zł na każde dziecko dla młodych (i nie tylko) rodziców lub dopłaty do wynajmowanych przez nich mieszkań (zanim uda się zrealizować zaniedbany przez władze miasta program „Mieszkanie +”). Jeśli młodzi wyprowadzą się z Bolesławca w okresie 3 lat, będą musieli dotację lub „becikowe” zwrócić. Nawet jeśli młodzi mieszkaliby w Bolesławcu 3 lata, a wierzę że dłużej, to przez ten czas oddadzą miastu o wiele więcej w podatku PiT, który i tak płacą (często w innych gminach z uwagi na miejsce zameldowania. Udział gminy w tym podatku to blisko 40%). Dobrze więc żeby płacili ten podatek dla Bolesławca, nawet jeśli mieliby się tu meldować tylko po to, aby uzyskać tego typu profity.
W istniejących instytucjach pomocy społecznej, a przede wszystkim Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, trzeba doskonalić pracę zarówno na terenie osiedli socjalnych, jak i w innych obszarach miasta, na których zamieszkuje dużo rodzin tzw. wykluczonych społecznie.
Należy opracować programy aktywizacji zawodowej dla tych ludzi – „dać im wędkę, a nie rybę”.
Służby miejskie i gminne powinny wzmóc profesjonalną pomoc terapeutyczno-profilaktyczną głównie dla dzieci, młodzieży i rodzin. Istotna jest pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną i wolontariat.
Powstanie Domu Pomocy Społecznej to kropla w morzu potrzeb. Starzejące się społeczeństwo powoduje, że tylko garstka bolesławian może liczyć na miejsce w tej placówce. Należy zatem rozwinąć system opieki z MOPS nad tymi osobami, a także zakupić usługę – proste w obsłudze urządzenia elektroniczne, za pomocą których starsza, schorowana osoba może przywołać pomoc – grupę interwencyjną. W razie upadku czujnik wstrząsowy powiadamia centralę, która może sama włączyć nasłuch w urządzeniu i komunikować się z osobą.
W Bolesławcu mieszkają również osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością poruszania się po mieście. Chcę wsłuchać się w ich głos i zapraszać na posiedzenia Komisji Rady Miasta. Szczególnie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Musimy wsłuchać się w ich głos, aby Bolesławiec był dla nich przyjazny.
Zmieniają się obyczaje w naszym społeczeństwie, wskutek rozwodów, powstają nowe rodziny z dziećmi z pierwszych małżeństw. Rodziny się łączą i zmieniają. Wiele z nich potrzebuje wsparcia psychologa i taką pomoc należy stworzyć.

6. Bezpieczeństwo publiczne:
– likwidacja Straży Miejskiej – lepsza współpraca z Policją, w celu poprawy bezpieczeństwa, edukacja.

W miastach, w których zlikwidowano Straż Miejską, a takich przypadków jest mnóstwo, statystyki przestępstw i wykroczeń nie pogorszyły się. Obowiązki SM przejęli urzędnicy, również w zakresie edukacji dotyczącej bezpieczeństwa i zachowania czystości. Jedna trzecia kwoty potrzebnej do utrzymania SM to ok. 400 tys. złotych, które z powodzeniem wystarczy na realizację umowy z Policją na działania prewencyjne – dodatkowe patrole, które będą aktywne całą dobę, bez względu na niedzielę czy święto. Do tego obsługa monitoringu. W zakresie służb ponadnormatywnych możliwe będzie zakupienie  wyposażenia (skutery, radiowóz, sprzęt), a część mienia po straży miejskiej trafiłby do służb ratowniczych. Nie bez znaczenia jest tutaj wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Uzyskany w ten sposób około 1 mln oszczędności przeznaczony zostanie na cele społeczne i wróci do bolesławian.

7. Transport i komunikacja, gospodarka komunalna:
– Modernizacja kanalizacji burzowej w newralgicznych punktach miasta,
– „włącz rower” – elektroniczny system wypożyczania rowerów,
– rozbudowa ścieżek rowerowych,
– lepsza współpraca z powiatem bolesławieckim w zakresie wspólnych przetargów na remonty, budowy i utrzymanie dróg,
– szerszy dostęp do darmowego WiFi w mieście (w tym, w autobusach bezpłatnej komunikacji miejskiej),
– SMART CITY – system inteligentnego zarządzania ruchem i energią w Bolesławcu – integracja najważniejszych informacji dla mieszkańców i turystów – „miasto w telefonie”,
– odpowiednie wsparcie dla bolesławieckich stowarzyszeń opiekujących się bezdomnymi zwierzakami. Zakaz wjazdu do miasta cyrku z udziałem zwierząt.

W zasadzie każdego roku dochodzi w Bolesławcu do incydentalnych nawalnych deszczów. Niestety w wielu punktach miasta, wskutek źle wykonanej kanalizacji burzowej dochodzi do zalań dróg, piwnic i mienia bolesławian. Należy to naprawić.
System wielopunktowej wypożyczalni rowerów, po zarejestrowaniu się do systemu spowoduje, że ludzie chętniej korzystać będą z rowerów, którymi mogą dojechać w dowolne miejsce odstawiając rower. Będzie to wygodna forma komunikacji, która przyczyni się do poprawy jakości powierza w Bolesławcu.
SMART CITY – „miasto w telefonie”. Integrator wszystkich danych ze SMART CITY (ale nie tylko) dla bolesławian i przyjezdnych (aktualności, informacja o wydarzeniach w jednym miejscu: koncerty , mecze, festiwale, wystawy, baza lokalnych firm i usług (każdy kto chce może wpisać się do bazy), przewodnik po Bolesławcu najlepiej AR (Augmented Reality), rozkłady jazdy, ostrzeżenia o zagrożeniach pogodowych itp. Umieszczenie czujników smogu w kilku miejscach w Bolesławcu. Dane dostępne dla wszystkich osób z poziomu aplikacji lub na stronie. Każdy może sprawdzić czy można wyjść na spacer z dzieckiem lub wyjść pobiegać. Teraz jeszcze nie mamy dużego problemu ale Bolesławiec też zaczyna być zakorkowany i nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Stopniowe wdrażanie inteligentnego oświetlenia, czyli lampy włączają się wówczas gdy ktoś faktycznie pojawia się w danym obszarze. Generujemy oszczędności. Przykład orlika lekkoatletycznego, który świeci przez całą noc a nikt z niego nie korzysta. Monitoring miejsc parkingowych (tutaj też stopniowe wdrażanie) można zacząć od pl. Piłsudskiego. Czyli w naszej aplikacji możemy na żywo sprawdzać obłożenie miejsc parkingowych na tym placu – nie musimy wtedy szukać miejsca parkingowego tylko wiemy gdzie ono jest wolne. Inteligentne sterowanie światłami. Pozwala optymalnie rozładować ruch i zapobiegać powstawania korków, które zaczynają coraz bardziej dokuczać w Bolesławcu. Jest to kosztowny  system, ale warto mieć to też na uwadze.
Współpraca Bolesławca i Powiatu powinna skutkować połączeniem dwóch rywalizujących za nasze pieniądze spółek przewozowych – powiatowego PKS-u i miejskiego MZK. Spowoduje to znaczne oszczędności w funkcjonowaniu tych spółek. Chcę współpracy miasta i powiatu w tym zakresie i chcę zaproponować połączenie PKS i MZK. Po konsolidacji należy przywrócić  sieć komunikacji z gminami, którą zerwano po wprowadzeniu darmowej komunikacji.
Bezwzględna jest potrzeba wspólnych planów miasta i powiatu dotyczących remontów i budowy dróg oraz ścieżek rowerowych. Podział na drogi miejskie i powiatowe w Bolesławcu nie jest mieszkańcom potrzebny, bo chcą oni jeździć po dobrych, zadbanych i odśnieżonych drogach. Brak współpracy w planowaniu i przetargach powoduje, że utrzymanie budowa, remonty oraz utrzymanie dróg kosztuje nas dużo więcej. Brak współpracy samorządów to chaos np. przy odśnieżaniu dróg.
Komunikacja to również swobodny i darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu w szerszym zakresie, a nie tylko wybranych obszarach. To standard.
Należy w szerszym zakresie wspierać bolesławieckie stowarzyszenia zajmujące się opieką na bezdomnymi zwierzętami. Nie chcemy cierpienia zwierząt i nie chcemy w Bolesławcu cyrku z ich udziałem.

8. Sport, rekreacja i turystyka:
– odbudowa sportu seniorskiego i potęgi bolesławieckiego sportu – przede wszystkim piłka nożna, siatkówka oraz lekka atletyka,
– remont Stadionu Miejskiego,
– budowa hali widowiskowo – sportowej (centrum rozrywki) na obrzeżach miasta z pojemnymi parkingami,
– budowa urządzeń służących uprawianiu sportu i rekreacji,
– wsparcie stowarzyszeń promujących lokalną turystykę pieszo-rowerową.
– przejrzysty i odpowiedzialny podział środków na prowadzenie zajęć sportowych przez kluby sportowe.

Chociaż mamy pięknie, unijne budowle i parki, to w naszym mieście, oprócz corocznego Święta Ceramiki, nie ma idei, nie ma tego momentu, który by nas łączył oprócz nazwy naszego miasta. Sport seniorski, czy zawodowy, to nie jest fanaberia dorosłych. Dobrze zorganizowana, skuteczna i właściwie finansowana drużyna rodzi liderów, bohaterów, których chcą naśladować dzieciaki, i dla których oderwą się od smartfonów i innych kul na łańcuchu. Stworzy się swoista kultura, wokół której skupią się mieszkańcy będący dumnymi ze swojego miasta. Bardzo ważna jest obecność na trybunach i wsparcie prezydenta. To zaczyn, który przyciąga sponsorów. Powstaje „efekt kuli śniegowej” – stosowne dofinansowanie z miasta, to więcej pieniędzy od sponsorów. A to powoduje coraz lepszą grę i wyniki – przyciąga kolejnych, poważnych sponsorów. Kiedy uda się władzom miasta wprowadzić owo wahadło w ruch, to z czasem nakłady miasta na sport seniorski mogą się zmniejszać. W Bolesławcu jest wielu fachowców od sportu, których doświadczenie i talenty są niezagospodarowane, a odpowiednio wsparte, mogłyby dać wspaniałe efekty. I nie chodzi tu tylko o futbol czy siatkówkę. Sport może stać się impulsem – jedną z osi rozwoju dla wielu innych obszarów – np. demograficznego – prorodzinnego, prozdrowotnego, gospodarczego, promocyjnego, akademickiego, czy nawet infrastrukturalnego. To długofalowe działanie. Tę machinę trzeba po prostu rozruszać, trzeba zainwestować. Potrzebny jest impuls.
Wraz z rozwojem sportu należy zadbać o budowę hali widowiskowo-sportowej (rozrywkowej) z prawdziwego zdarzenia na obrzeżach miasta z pojemnym parkingiem. Rozwój sportu seniorskiego będzie wymagał odpowiednio dużego miejsca. Hala służyć będzie koncertom i innym masowym wydarzeniom. Towarzysząca infrastruktura będzie zawierała atrakcje, które przyciągną Bolesławian, aby spędzić miło wolny czas szczególnie, kiedy pogoda nie dopisuje.
Profilaktyka jest jedną z lepszych metod na zachowanie zdrowia, dlatego należy zadbać o infrastrukturę sportową, która pomoże zachować bolesławianom dobrą kondycję i zdrowy styl życia. Należy jak najszybciej dokonać remontu i modernizacji Stadionu im. St. Merdasa przy ul. Spółdzielczej. Były ku temu okazje. Stan techniczny tego obiektu może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uprawiających sport oraz widzów. Doraźne, kosmetyczne modernizacje nie są w tym przypadku dobrym rozwiązaniem.  Wspólnie z klubami sportowymi działającymi na terenie Bolesławca należy wypracować przejrzysty i odpowiedzialny sposób podziału środków finansowych na prowadzenie zajęć sportowych. Funkcjonująca w mieście Rada Sportu składająca się z przedstawicieli klubów sportowych powinna mieć faktyczny, a nie iluzoryczny wpływ na podział tych środków.
Należy również rozpocząć współpracę z gminami wiejskimi i PZW w celu przystosowania kompleksów wodnych do bezpiecznego uprawiania rekreacji np. wykreowanie również dla potrzeb mieszkańców Bolesławca ośrodka na „żwirowni” w Krępnicy.

9. Kultura i rozrywka:
– wspieranie obywatelskich inicjatyw kulturalnych,
– przywrócenie miastu ducha wspólnoty i poczucia wspólnego obowiązku.

Potrzeba większej współpracy ze środowiskami, które chcą, bądź animują życie kulturalne w naszym mieście. Blues nad Bobrem, Zespół Pieśni i Tańca również na emigracji, niedoceniania Gliniada. To kilka przykładów, że ważne inicjatywy kulturalne, które nie są inicjatywą gmachu ośrodka kultury obecnego prezydenta, mogą pożegnać się z Bolesławcem co ma również negatywny wpływ na promocję naszego miasta.
Bolesławianie powinni w tym zakresie dysponować budżetem obywatelskim i decydować jakie wydarzenia kulturalne warte są wsparcia. Tego brak  i czas to zmienić.
Kurczy się centrum miasta i coraz trudniej przeprowadzić tam większe imprezy plenerowe, dlatego warto poszukać nowego miejsca.

10. Podatki:
– rozważenie i sprawdzenie możliwości zamrożenia podatku od nieruchomości dla działalności gospodarczej, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej,
– likwidacja nieefektywnego podatku za psa.

Uchwalanie podatków od nieruchomości  w maksymalnie dopuszczalnej stawce w mieście wielkości Bolesławca jest niedopuszczalne. Tak niestety działo się w ostatnich kadencjach w naszym mieście. Fiskalizm państwa w stosunku do przedsiębiorców powinien być sygnałem dla samorządu, że gnębienie ludzi przedsiębiorczych wyższymi podatkami i opłatami lokalnymi spowoduje ich ucieczkę z miasta lub rezygnację z prowadzenia działalności. Należy stworzyć zasady naliczania podatków, by usatysfakcjonować obie strony. Należy powołać otwartą miejską komisję przedsiębiorczości!
Roczne wpływy z tyt. podatku za psa to ok 30 tys. zł, z których utrzymywana jest jakaś część etatu w UM. Podatek, który płaci część bolesławian w sytuacji gdzie brak jest narzędzi nadzoru przy takich wpływach stawia wielu ludzi w sytuacji życia w niezgodzie z prawem lokalnym. Kwoty uzyskane z tego tytułu nie są tego warte.

11. Sprawna administracja i zarządzanie:
– likwidacja układu zamkniętego i tzw. partii prezesów,
– likwidacja wysokich nagród dla prezesów i dyrektorów jednostek,
– niezatrudnianie radnych miejskich na wysokich stanowiskach w jednostkach zależnych od budżetu miasta (wezwanie radnych do rezygnacji z pracy w jednostkach zależnych od budżetu miasta lub wniosek o złożenie mandatu radnego),
– przywrócenie stanowiska Architekta Miejskiego m.in. w celu unikania bałaganu i chaosu architektonicznego (przykład. Osiedla przy ul. Pileckiego),
– likwidacja wielu zbędnych stanowisk prezesów ich zastępców, dyrektorów i kierowników i otwarcie ścieżek rozwoju dla młodych zdolnych pracowników niezwiązanych z układem,
– otwarcie rad nadzorczych w spółkach miejskich na bolesławian posiadających stosowne uprawniania,
– łączenie jednostek i spółek: MZGM z TBS, ZEC z MZGK, MZK z PKS,
– racjonalizacja systemu zarządzania miastem we współpracy z powiatem bolesławieckim,
– racjonalizacja wydatków administracyjnych,
– rozwój, usprawnienie i poszerzenie e-usług urzędu i spraw, które można załatwić on-line.

Dla lokalnych włodarzy oczywiście liczyć się powinni po pierwsze mieszkańcy, a więc winni oni szukać oszczędności nie tyle w kieszeniach mieszkańców, co w całym systemie zarządzania miastem (samorządem) oraz jego jednostkami. Odważne decyzje powinny zniwelować kolejne obciążenia serwowane bolesławianom. Przez ostatnie lata ów system zarządzania skostniał i nie przystaje do obecnej sytuacji ekonomicznej. Taki stan rzeczy generować będzie zbędne koszty, które pokrywać będziemy z własnych kieszeni, obserwując również zastój inwestycyjny w mieście. Niestety, obecnie wiele z tych decyzji zależy od tzw. „polityki” czyli utrzymania, bądź nawet poszerzania sfer swoich wpływów. W samym urzędzie i miasta i jednostkach mu podległych pracę znajdują członkowie komitetu lub „przyjaciele” układu zamkniętego, którzy niekoniecznie są fachowcami. Czas to zmienić i dokonać racjonalizacji systemu zarządzania miastem w ścisłej współpracy z powiatem bolesławieckim. Pojawią się konkretne oszczędności, które będą wspierać  wyzwania jakie postawiłem w swoim programie wyborczym.

12. Rozwinięcie, promocja i wdrożenie idei budżetu obywatelskiego,

Mieszkańcy powinni mieć prawo i wiedzę na temat partycypacji społecznej w kreowaniu życia w mieście. Należy wypromować i wdrożyć ideę budżetu obywatelskiego, na podstawie którego to mieszkańcy mogliby zadecydować na co pójdzie część pieniędzy z ich podatków w ramach konsultacji społecznych. Jest to również niezwykle cenne w sytuacji kiedy radny wybrany z danego okręgu nie zgłasza potrzeb mieszkańców lub jest w opozycji do władz wykonawczych i jest ignorowany.

13. Dążenie do utworzenia aglomeracji BOLESŁAWIEC z korzyścią dla miasta i gminy Bolesławiec (zasada win – win).

Od dawna wiadomo, że większy może więcej zatem po połączeniu obu gmin miejskiej i wiejskiej możemy się spodziewać samych korzyści z tego płynących. To, co zyska miasto Bolesławiec w wyniku połączenia  to przede wszystkim atrakcyjne grunty, które  mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy np. nowy w pełni wyposażony ośrodek sportowy, budownictwo mieszkaniowe (a te jak wiadomo na terenie miasta są już na wyczerpaniu) czy kolejne tereny przemysłowe. Zwiększenie liczby ludności po połączeniu wiązałoby się z wyższymi wpływami z PIT, CIT oraz dotacji i subwencji. Pozycja miasta uległaby wzmocnieniu również w przetargach, konkursach itp. Mieszkańcy gminy wiejskiej poprzez połączenie zyskają możliwość korzystania na równych prawach z mieszkańcami miasta z komunikacji autobusowej obecnie ograniczonej ze względu na wycofanie się MZK z terenu gminy wiejskiej oraz z nieodpłatnych usług świadczonych przez placówki kulturalno-oświatowe miasta. Dodatkowo będą mogli korzystać z przyznanych w mieście ulg dla posiadaczy   Karty Dużej Rodziny. Pozyskanie i rozwój kolejnych terenów przemysłowych na terenie gminy wiejskiej  spowoduje popyt na pracowników bliżej ich miejsca zamieszkania. Połączenie gmin spowoduje, że na pewno zostanie ograniczona liczba urzędów i nie będzie wiązało się to z koniecznością zmiany miejsca załatwiania spraw gdyż obecnie Urząd Gminy znajduje się na terenie miasta. Jako aglomeracja będziemy mieli większy wpływ na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa itp. Dodatkową zachętę stanowi tzw. „bonus ministerialny” za połączenie gmin tj. zwiększenie o pięć punktów procentowych wskaźnika udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu w drodze zgodnych uchwał obu gmin.


IMPULS MIASTA – NOWY ROZDZIAŁ

 • Nowy rozdział, czyli koniec zamkniętego układu władzy i partii prezesów! To oszczędności i awans młodych! Audyt miasta i jego jednostek pierwszy raz po 16. latach!
 • „Impulsowe becikowe” –  2 tys. zł, (po rozwiązaniu Straży Miejskiej) dla bolesławian zameldowanych jako podatnicy w okresie min. 3 lat od narodzin dziecka.
 • System dopłat do wynajmu mieszkania komercyjnego lub wejście w program „Mieszkanie+”! Uwolnienie wykupu z bonifikatą trzeciego i kolejnych mieszkań komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej!
 • Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i rodzinnych firm! Stworzenie stabilnego systemu podatków korzystnego dla obu stron. Utworzenie otwartej, miejskiej komisji przedsiębiorczości. Rozważenie możliwości zamrożenia podatków, wprowadzenie ulg dla rozpoczynających działalność gospodarczą!
 • Faktyczne, finansowe wsparcie ze strony miasta dla Szpitala! Obietnice już były!
 • System szybkiej interwencji dla osób starszych, samotnych i chorych. Urządzenia przywoławczo – monitorujące obsługiwane przez grupę interwencyjną!
 • Jednozmianowe szkoły! Szeroki dostęp do przedszkola i żłobka!
 • Budowa hali widowiskowo-sportowej (centrum rozrywki) na obrzeżach miasta. Odbudowa sportu seniorskiego i potęgi bolesławieckiego sportu! Modernizacja stadionu! Wspieranie stowarzyszeń promujących lokalną turystykę pieszo-rowerową!
 • SMART CITY – długofalowy projekt inteligentnego sytemu zarządzania energią i ruchem w Bolesławcu – integracja najważniejszych informacji dla mieszkańców i turystów – „miasto w telefonie”!
 • Efektywna administracja – łączenie miejskich jednostek! Potężne oszczędności! Rady nadzorcze otwarte dla bolesławian, a nie dla układu. Rozwinięcie i modernizacja e-usług w urzędach.
 •  Modernizacja kanalizacji burzowej! Właściwa gospodarka leśna w lasach komunalnych.
 •  Rozwój, promocja i wdrożenie idei budżetu obywatelskiego! Mieszkańcy mają prawo decydować co się dzieje z ich pieniędzmi. Wsparcie inicjatyw lokalnych ignorowanych przez układ – przywrócimy ducha wspólnoty!
 •  Likwidacja nieefektywnego podatku za psa! Zakaz wjazdu do miasta cyrku z udziałem zwierząt! Większe wsparcie dla stowarzyszeń pomagającym bezdomnym zwierzakom!
 •   System elektronicznego wypożyczania rowerów – sieć stacji! Rozbudowa bezpłatnego WiFi!
 •  No i oczywiście… bolesławieckie Słonie wrócą! Na szczęście 🙂

Wystarczy jeden Impuls, jedna myśl, jedno zdarzenie, żeby wywołać lawinę zmian. Twój głos ma znaczenie!

 

      Kandydat na Prezydenta Bolesławca