Radni Impulsu Lokalnego z największą liczbą interpelacji

Zwykły wpis

Zbliża się koniec obecnej kadencji naszych organów samorządowych z lat 2018-2024. To moment, kiedy mieszkańcy Bolesławca i okolicznego powiatu będą mogli wpływać na wybór składu rad i reprezentantów broniących ich interesów w tych organach.

Poza uczestnictwem radnych w posiedzeniach rady, co zostało niedawno omówione przez jedną z witryn internetowych, liczbę wniesionych interpelacji służy jako miara ich zaangażowania. W okresie kończącej się kadencji, nasi radni Impulsu Lokalnego złożyli najwięcej interpelacji pisemnych, w przeciwieństwie do radnych z frakcji rządzącej, którzy wykazali się mniejszą aktywnością w tym obszarze. Prezentujemy zatem liczbę interpelacji, wniosków i zapytań złożonych przez radnych w trakcie kadencji, która się kończy.

RADA MIASTA BOLESŁAWIEC
Łącznie, radni miasta Bolesławiec złożyli 314 pisemnych interpelacji (wniosków i zapytań), w tym:

 • 85 – Maciej Małkowski,
 • 61 – Dawid Sarbak,
 • 41 – Łukasz Molak,
 • 28 – Leszek Chudzik,
 • 23 – Iwona Bojko,
 • 18 – Szymon Pogoda (radny do listopada 2020r.),
 • 13 – Mirosław Sakowski,
 • 8 – Dominik Chodyra,
 • 8 – Piotr Klasa,
 • 6 – Renata Fredyk,
 • 6 – Marian Kostecki,
 • 5 – Adam Biesiadecki,
 • 5 – Dariusz Filistyński (radny do stycznia 2023r.),
 • 3 – Bogdan Biernat (radny od grudnia 2020r.),
 • 1 – Łukasz Jaźwiec,
 • 1 – Dawid Kołodziej (radny od września 2020r.),
 • 1 – Damian Sawczak,
 • 1 – Stanisław Wiącek,
 • 0 – Jarosław Kowalski (radny do sierpnia 2020r.),
 • 0 – Zdzisław Abramowicz,
 • 0 – Józef Pokładek,
 • 0 – Agnieszka Słota (radna od lutego 2023r.),
 • 0 – Jadwiga Stachów,
 • 0 – Andrzej Żuk. 

RADA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
Łącznie, radni powiatu bolesławieckiego złożyli 124 pisemnych interpelacji (wniosków i zapytań) w tym:

 • 66 – Jacek Łuczkowski,
 • 12 – Jan Russ,
 • 10 – Karol Stasik,
 • 7 – Michał Bojanowski,
 • 5 – Leokadia Krawiecka (radna od września 2022),
 • 5 – Józef Skóra,
 • 4 – Barbara Kuduk,
 • 4 – Tomasz Matyjewicz,
 • 3 – Waldemar Krysztofiak,
 • 3 – Stanisław Zmaczyński,
 • 2 – Ryszard Kalus,
 • 2 – Jan Kozak,
 • 1 – Jarosław Nenkin,
 • 0 – Jadwiga Bobek,
 • 0 – Stanisław Chwojnicki,
 • 0 – Jolanta Deberna,
 • 0 – Tomasz Gabrysiak,
 • 0 – Mirosław Horzempa,
 • 0 – Wojciech Kasprzyk (radny od czerwca 2022r.),
 • 0 – Ryszard Kawka (radny do sierpnia 2022r.),
 • 0 – Marcin Stróżyński,
 • 0 – Irena Zatylna.

*) Wykaz interpelacji, stan na 25.03.24r.
info. www.ImpulsLokalny.pl