SPP do likwidacji! Dostępność parkingów! Efektywna komunikacja autobusowa!

Zwykły wpis

Kilka lat temu zlikwidowano w Bolesławcu w miarę dobrze funkcjonującą, podmiejską komunikację autobusową MZK, co spowodowało wzmożony potok aut do miasta. Mieszkańcy ościennych gmin zaczęli znacznie częściej dojeżdżać swoimi pojazdami do pracy w mieście, wozić swoje dzieci do szkół i na zajęcia, a starsi uczniowie na większą skalę zaczęli korzystać z aut swoich lub swoich rodziców, żeby wygodnie dostać się do miasta.

Bolesławiec zaczął się dusić więc władze miasta wprowadziły Strefę Płatnego Parkowania, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów za wyjątkiem nabijania kasy firmie obsługującej parkometry. Urządzenie SPP spowodowało de facto zmniejszenie liczby miejsc parkingowych, a miasto oszpecono czerwono-białymi słupkami. Markety, targowiska i dworzec PKP wprowadziły biletowanie na swoich parkingach przylegających do strefy, aby uniknąć całodziennego tam parkowania. Wszystko to znaczenie utrudniło życie mieszkańcom.

Likwidacja SPP musi bezwzględnie łączyć się z przywróceniem efektywnej komunikacji podmiejskiej i bezpłatnej miejskiej MZK. Należy też rozważyć budowę parkingu podziemnego lub naziemnego – piętrowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zalety propozycji IMPULSU LOKALNEGO:

  • efektywna komunikacja podmiejska i utrzymana bezpłatna miejska MZK,
  • odkorkowanie miasta, zmniejszenie potoku aut z ościennych miejscowości, poprawa płynności ruchu,
  • zwiększenie dostępności bezpłatnych miejsc parkingowych,
  • naturalne zniesienie biletowania na parkingach marketów, dworca PKP, targowisk, itp., które obecnie przylegają do SPP i są zmuszone do takich rozwiązań,
  • zwiększenie mobilności mieszkańców,
  • czystsze powietrze, co jest istotne szczególnie dla zdrowia dzieci i seniorów,
  • bolesławianie poczują się jak gospodarze, a nie jak intruzi w swoim mieście.

Mieszkańcy są ostatnio świadkami znaczących, negatywnych skutków wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, co skłania do ponownej oceny i rewizji tego systemu. Zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed miastem, należy rozważyć korzyści, jakie mogą wyniknąć z eliminacji SPP. Jej zniesienie może przyczynić się do poprawy relacji między samorządem, a mieszkańcami. Warto dodać, że miasto nie wprowadziło możliwości opłacania abonamentu przez Internet, co jest dodatkową szykaną.

Likwidacja opłat za parkowanie może być postrzegana jako gest w stronę mieszkańców, wyrażający troskę o ich wygodę i jakość życia. W rezultacie zniesienie SPP w mieście może przynieść liczne korzyści dla mieszkańców, handlu i środowiska. Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie korków drogowych, łatwiejszy dostęp do miejskich udogodnień i lepsze relacje z samorządem, to tylko kilka z wielu pozytywnych efektów, które mogą wyniknąć z tej zmiany.

Miastu potrzebny jest IMPULS do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Dlatego idź, proszę na wybory 7. kwietnia i wybierz kandydatów IMPULSU LOKALNEGO.

Trochę historii:

  • Zgodnie z oczekiwaniami bolesławian, jako Klub Radnych IMPULS LOKALNY już 7. czerwca 2021r. złożyliśmy do przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, w celu uruchomienia konsultacji społecznych w tym zakresie. Po więcej informacji, kliknij TUTAJ.
  • 30 czerwca 2021. Rada Miasta Bolesławiec większością głosów radnych prezydenta miasta (tzw. “Bezpartyjni” (obecnie “Forum”), “Ziemia Bolesławiecka”, radni niezrzeszeni) nie wsłuchała się w postulaty bolesławian i zagłosowała przeciw naszemu projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. SPP i przekazaniu zagadnienia do konsultacji społecznych (7 “za”, 14 “przeciw”). Po więcej informacji, kliknij TUTAJ.
ulotka likwidacja strefy