Czas na Impuls Gospodarczy dla Bolesławca!

Zwykły wpis

Raport Polskiej Akademii Nauk rzucił światło na trudną sytuację, z jaką zmaga się wiele polskich miast, w tym Bolesławiec. Spośród 122 miast średniej wielkości, Bolesławiec został wskazany jako jedno z tych zagrożonych marginalizacją. To ostrzeżenie staje się jeszcze bardziej palące w kontekście ostatniego raportu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, gdzie Bolesławiec znalazł się w wykazie 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Czytaj dalej