Wsparcie na bank?

Zwykły wpis

Przyznam, że z wielkim zdumieniem przyjąłem medialną informację o zamknięciu „Banku Żywności” dla najbiedniejszych mieszkańców naszego powiatu, szczególnie teraz, zimą. Tym bardziej, że jeszcze dwa miesiące temu władze powiatu zapewniały o ciągłości udzielanego wsparcia.

Fragment protokołu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Bolesławieckiego z posiedzenia 18 listopada 2015, pozostawiam bez komentarza, bo raczej jest zbędny:

„(…) Przewodnicząca Komisji zapytała, czy budynek byłej siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa zostanie wydzierżawiony, czy sprzedany.
Radny Stanisław Chwojnicki – Etatowy Członek Zarządu Powiatu – odpowiedział, że budynek przy ul. Zwycięstwa w Bolesławcu jest przeznaczony na sprzedaż, ale być może wcześniej ktoś go zechce wydzierżawić.
Radny Maciej Małkowski zapytał, gdzie zostanie przeniesiony magazyn żywności znajdujący się obecnie w tym budynku [prowadzony w ramach wolontariatu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; przyp.]
Wicestarosta odpowiedział, że pomieszczenia, w których znajduje się magazyn żywności są nieodpłatnie udostępnione do końca lutego 2016 r.
Radny Stanisław Chwojnicki poinformował, że prowadzenie magazynów żywności jest zadaniem gmin i dodał, że Gmina Gromadka posiada taki magazyn w budynku na swoim terenie.
Radny Maciej Małkowski zapytał, czy Powiat planuje zamknięcie magazynu żywności na terenie powiatu.
Wicestarosta zaprzeczył i dodał, że na posiedzeniach Zarządu Powiatu podejmowane są rozmowy w sprawie przeniesienia magazynu żywności do innego budynku na terenie miasta Bolesławiec lub na tereny gmin powiatu bolesławieckiego.
Wicestarosta oznajmił, że jeśli ktoś wydzierżawi budynek przy ul. Zwycięstwa i nie będzie mu przeszkadzał umieszczony w nim magazyn żywności, wówczas ten magazyn nie zostanie przeniesiony.
Radny Maciej Małkowski zapytał, czy Członkowie Zarządu Powiatu zapewniają, że ciągłość funkcjonowania magazynu żywności zostanie zapewniona. Wicestarosta potwierdził.
Radny Stanisław Chwojnicki – Etatowy Członek Zarządu Powiatu – poinformował, że magazyn żywności funkcjonuje i nie istnieje zagrożenie, że zostanie zamknięty, choć docelowo powinien znajdować się na terenie każdej gminy. (…)”