Zwyciężyła przyjaźń

Zwykły wpis

„Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości.

Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.”
~Dalmazio Mangillo

Dziękuję wszystkim, a szczególnie Łukaszowi, że miałem zaszczyt i przyjemność z Wami pracować przy organizacji biegu „Tropem Wilczym”. Tak wiele życzliwości, otwartości i chęci pomocy utwierdza mnie wciąż, że nie ma rzeczy niemożliwych, a ewentualne bariery i ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach. Zwyciężymy jeszcze nie raz.
Ps. Tyle się działo, że zapomnieliśmy o wspólnym zdjęciu… Ale co tam – mamy je w serduchach 🙂

Więcej informacji o biegu na stronie ImpulsMiasta.pl