Apel do Prezydenta Miasta

Zwykły wpis

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wynikającym z szerzącej się epidemii koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19) oraz znaczącymi ograniczeniami w obszarze handlu, mając na względzie trudną sytuację w jakiej znaleźli się bolesławieccy przedsiębiorcy i pracodawcy, zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o rozważenie odroczenia obowiązku (powszechnie lub na wniosek przedsiębiorcy) płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej wraz z umorzeniem odsetek, zmniejszenie stawek lub całkowite zawieszenie płacenia tego podatku w tych trudnych dla wszystkich czasach.

Jednocześnie, jako radni, deklarujemy wszelkie poparcie dla działań, które skutkować będą koniecznością rekonstrukcji budżetu miasta na rok 2020 i lata przyszłe w tym celu.

Z poważaniem

Radni Klubu Radnych Rady Miasta Bolesławiec Impuls Miasta
Maciej Małkowski – radny – Przewodniczący Klubu
Iwona Bojko – radna
Dominik Chodyra – radny
Łukasz Molak – radny

—————————————————–

Powyższy apel został złożony w Urzędzie Miasta Bolesławiec 18.03.2020., poniżej odpowiedź Prezydenta Miasta.

Dziękujemy za szybką odpowiedź i życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach antykryzysowych. Wierzymy, że Prezydent Miasta skorzysta z możliwości wsparcia bolesławieckich pracodawców i lokalnej przedsiębiorczości działaniami, które leżą w jego kompetencji. Jednym z takich podstawowych instrumentów jest obowiązek przedkładania Radzie Miasta propozycji stawek podatku od nieruchomości z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej lub też propozycji okresowego lub całkowitego zawieszenia obowiązku jego płacenia.
Ps. W Bolesławcu obowiazują maksymalne, dopuszczane polskim prawem, stawki m.in. tego podatku.

(fot. tyt. pixabay.com)