Co z tym smogiem w Bolesławcu?

Zwykły wpis

Jedna z moich ostatnich interpelacji dotyczyła podejmowanych przez władze miasta działań związanych z walką ze smogiem oraz możliwością wymiany pieców wysokoemisyjnych z dofinansowaniem.

Interpelacja z dn. 9 stycznia br.:
„W imieniu bolesławian zaniepokojonych stanem jakości powietrza (szczególnie w centrum), w nawiązaniu do realizowanych programów modernizacji systemów grzewczych – wymiany pieców wysokoemisyjnych (tzw. „kopciuchów”) Proszę o informację nt. postępu realizacji przedmiotowych programów, tj. Czy Urząd Miasta / jego jednostki organizacyjne mają zdiagnozowany problem? Tzn.  Ile takich pieców („kopciuchów”) jest czynnych w Bolesławcu, ile już wymieniono (i w jakim czasie)? I ile jeszcze miasto jest w stanie wymienić? Proszę podać już poniesione koszty w tym zakresie oraz plany co do wydatków na ten cel w kolejnych latach. Niestety, te informacje nie są podane w Gminnym Programie Rewitalizacji, czy też Raportach z realizacji programu Ochrony Środowiska i in.
Mieszkańcy żalą się, że nie są skutecznie informowani o możliwości wymiany starych pieców z dofinansowaniem.”

Poniżej odpowiedź Prezydenta Miasta w tej sprawie: