Pierwsze interpelacje

Zwykły wpis

Radni miasta Bolesławiec wypełniają swój mandat m.in. poprzez składanie, w imieniu mieszkańców i swoim, interpelacji dotyczących spraw bolesławian. Poniżej pierwsze, złożone przeze mnie zapytania i wnioski.

Odpowiedzi Prezydenta Miasta Bolesławiec na interpelacje będą się pojawiały w zakładce „W RADZIE MIASTA” (po lewej stronie Menu). Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich spraw.