„Handlówka”, ul. Staszica, Lubańska, 11. listopada oraz dziwne rzeczy w PKS…

Zwykły wpis

…czyli moje interpelacje przygotowane do Zarządu Powiatu i Starosty Bolesławieckiego na XV sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego w dniu 26 listopada 2015r.

1. Proszę o ustosunkowanie się do informacji medialnych dotyczących zamiaru przeniesienia Szkoły Specjalnej do budynku Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych, która rzekomo ma być zlikwidowana, a uczniowie przeniesieni do innych szkół będących w zarządzie powiatu.

2. Proszę o informację, w sprawie możliwości wprowadzenia do budżetu na 2016 r. jakże potrzebnych inwestycji drogowych na terenie Bolesławca, a w szczególności:
– kolejnego etapu obiecanego mieszkańcom remontu drogi wraz z chodnikiem ul. Staszica, od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego,
– wykonania oświetlenia drogowego na odcinku ul. Lubańskiej – od zjazdu na byłą wylęgarnię do końca miasta. Tam są jeszcze budynki mieszkalne oraz zjazd na lecznicę i ośrodek ruchu drogowego.
Projekt budżetu na 2016r. niestety nie zawiera żadnych inwestycji drogowych na terenie miasta, co wydaje się niezrozumiałe z uwagi na fakt, że połowa populacji powiatu bolesławieckiego stanowią bolesławianie.

3. Proszę o informację, co skłoniło władze powiatu do zorganizowania głównych obchodów Święta Niepodległości 10. listopada wieczorem? Otrzymałem wiele głosów mieszkańców, że nie mogli uczestniczy w głównych obchodach Święta w Rynku z uwagi na fakt iż był to dzień pracujący. Coroczne świętowanie 11. listopada w Rynku stało się tradycją w naszym mieście i gromadziło wielu bolesławian wraz z dziećmi. Tegoroczny termin uniemożliwił im pełne uczestnictwo w obchodach. W imieniu mieszkańców i własnym proszę, aby Święto Niepodległości i jego główne obchody miały miejsce 11. listopada, bo temu właśnie służy ustawowo dzień wolny od pracy.

4. Proszę o wyjaśnienia dotyczące decyzji nr 710, WAB.6740.1.184.2015 z dnia 2 października 2015r. (poniżej), to znaczy dokładnego opisania okoliczności i podstaw jej wydania oraz dalszych losów sprawy szczególnie w kontekście udzielonego pełnomocnictwa przez prezesa PKS. Proszę również o informacje dotyczące sprzedaży dworca PKS.

str 1
2 str

Z poważaniem
Maciej Małkowski
radny powiatu bolesławieckiego