Interpelacje III sesji 29.01.2015

Zwykły wpis

okraglak

Podczas ostatniej, III sesji Rady Powiatu 29.01.2015 zgłosiłem Staroście i Zarządowi Powiatu dwie interpelacje dotyczące:

1. niebezpiecznie kołyszących się sygnalizatorów (semaforów) świetlnych na skrzyżowaniu ul. Chrobrego – Żwirki i Wigury, które podczas porywistych wiatrów stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców,

2. braku logiki i konsekwencji w działaniach władz powiatu dotyczących przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu.