WTZ pod obrady Rady (aktualizacja 4.03.2015)

Zwykły wpis

Rada

Sprawa Warsztatów Terapii Zajęciowej, na prośbę rodziców i opiekunów Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, trafiła pod ostatnie obrady Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Wspólnie z radnym Józefem Królem złożyliśmy interpelacje dotyczące niezrozumiałych działań władz powiatu, które zmierzały do pozbawienia Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, które sami stworzyli. Podczas sesji starosta bolesławiecki przyznał, że niektóre działania z jego strony były niefortunne. Jest zatem nadzieja, że zrozumiał swój błąd i WTZy pozostaną przy Stowarzyszeniu Rodziców, którzy przecież najlepiej znają potrzeby swoich dzieci.

—————————————————————————————————————————————————————————
AKTUALIZACJA 4.03.2015r.
Starosta zrozumiał. Jak poinformował podczas konferencji prasowej: Stowarzyszenie będzie prowadzić WTZ przez kolejne 4 lata. Pozostaje jednak pytanie, po co to całe zamieszanie?