Kolejny rekord z 1%

Zwykły wpis

Jak co roku, o tej porze, na podstawie informacji przekazanych nam przez Urząd Skarbowy, podajemy kwotę jaką udało się zgromadzić za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka z tytułu wpłat – odpisu 1% podatku dochodowego.


W roku 2016, z odpisu podatkowego za rok 2015, udało się zgromadzić kwotę 300.906,19 zł, uzyskaną z ponad 4 tys. wpłat! czyli blisko 50 tys. zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. To wielki sukces bolesławian i mieszkańców gmin ziemi bolesławieckiej, a dla nas ogromny zaszczyt.
Aktualnie dokonujemy weryfikacji wpłat pod kątem należnych kwot dla ponad 100 obdarowanych. Mamy nadzieję, że pod koniec października na stronie ziemiaboleslawiecka.pl opublikujemy pełny wykaz potrzebujących osób, organizacji, stowarzyszeń – beneficjentów 1% odpisu podatku dochodowego oraz kwot, które się im należą. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.
W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!