Odpowiedź na interpelację dot. II LO

Zwykły wpis

Przedstawiam treść interpelacji zadanej przeze mnie podczas sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego 29 września br.  w sprawie zgłaszanych mi nieprawidłowości dot. zarządzania niektórymi obszarami w II LO w Bolesławcu oraz odpowiedź, jaką na tę interpelację otrzymałem:

„W nawiązaniu do artykułu dot. II LO pt. „Reminiscencje oświatowe”, który ukazał się na portalu bobrzanie.pl 28 sierpnia br., proszę o ustosunkowania się do w/w artykułu (w załączeniu tekst), a szczególnie do kwestii niezgodnych z prawem zapisów w Statucie Szkoły (m.in. zapisy uniemożliwiające zastosowanie procedur odwoławczych w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia i skreślenia ucznia z listy), utrudniania dostępu do informacji publicznej oraz zarządzania funduszem Rady Rodziców, szczególnie w kontekście wydatków na (cyt.): „prezenty na zakończenie kontroli RIO” oraz „prezenty dla kontrolujących ewaluację”.
Jakie kroki podjął organ prowadzący w kierunku wyjaśnienia owych nieprawidłowości?”

A poniżej odpowiedź Starostwa:

odp1

odp2

odp3

odp4

 

(fot. Google Street View)