Wszystkiego dobrego!

Zwykły wpis

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy oświaty, życzę Wam pomyślności, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy. Dużo zdrowia i wielu sukcesów!
Niech Wasza misja we wskazywaniu młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i przekazywaniu bogactwa wiedzy nigdy w Was nie zgaśnie! Wielu oznak sympatii i wyrazów uznania od Waszych uczniów i ich rodziców. Wszystkiego dobrego! 🙂