Odkorkujmy Bolesławiec / aktualizacja 30 XI

Zwykły wpis

Treść interpelacji, składanej w imieniu mieszkańców, na sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego 27 X 2016r., adresowanej do Starosty Bolesławieckiego i Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz pozostałych zarządców dróg na terenie miasta:

„W imieniu i na prośbę bolesławian oraz mieszkańców gmin powiatu bolesławieckiego proszę o interwencję w związku z niedawno dokonaną reorganizacją ruchu na teranie Bolesławca, która spowodowała ogromne utrudnienia komunikacyjne w naszym mieście.
Problem dotyczy przede wszystkim skrzyżowań i wydzielenia tzw. wyłącznych „lewoskrętów”, które pojawiły się w miejscach rzadko używanych przez kierowców, gdzie „prawoskręty” połączone z kierunkiem jazdy „prosto” powodują zakorkowanie pasa nie tylko prowadzącego do skrzyżowania, ale również ulic sąsiednich. Na zasadzie „naczyń połączonych” owe rozwiązania tamują ruch nie tylko w miejscu ich zastosowania, ale również w innych rejonach miasta.
Z obserwacji i uwag kierowców wynika, że z taką sytuacją mamy do czynienia m.in na  skrzyżowaniach: ul. Spółdzielczej (w kier. ul. Chrobrego. Przecież przed stacją benzynową Shell jest skręt w lewo (vide foto), na ul. Aleja 1000-lecia (w kier. ul. Asnyka), ul. Karola Miarki (w kier. ul. Jeleniogórskiej), ul. Asnyka (w kier. ul. Sierpnia’80), ul. Komuny Paryskiej (w kier. ul. Podgórnej),  ul. Sądowej (w kier. ul. Staszica), ul. Zgorzelecka (skrzyżowanie świetlne – zjazd Carrefour) i innych miejscach, które zgłaszają kierowcy (vide załączone zgłoszenia).
Do interpelacji dołączam imienne zgłoszenia mieszkańców, które stanowią jej integralną część. Proszę zatem dokładnie wczytać się w problemy użytkowników dróg i odpowiedzieć:
1. Kto i na podstawie jakich argumentów (analiz ruchu) był autorem i wykonawcą owych zmian w organizacji ruchu drogowego?
2. Jakie działania i w jakim terminie zamierza podjąć zarządca drogi, w celu rozwiązania opisanego przeze mnie i mieszkańców problemu?

W pisemnej odpowiedzi udzielanej przez władze powiatu, bądź (po przekazaniu wg właściwości) przez administrujących pozostałymi drogami, proszę odnieść się do merytorycznych uwag poruszanych przez mieszkańców w załączonych komentarzach i potraktować jako zgłaszane również przeze mnie do danego zarządcy drogi.
O treści odpowiedzi poszczególnych administratorów, bądź ich braku, a także innych działaniach w tym zakresie będę informował mieszkańców na bieżąco, via Internet.
Dyskusję i kolejne zgłoszenia można śledzić na Facebook’u pod hashtag’iem #odkorkujmyboleslawiec

WYKAZ ulic i administratorów dróg na terenie Bolesławca.


Aktualizacja 27 X 2016
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, wstępnej (ustnej) odpowiedzi na naszą interpelację udzielił kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Roman Palczewski, który poinformował, że projekt i wykonanie omawianej reorganizacji ruchu drogowego zostało zrealizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (agenda samorządu województwa i marszałka województwa). Jak poinformował, podczas sesji RP, kierownik, zamiarem autora i wykonawcy było stworzenie bezkolizyjnych skrzyżowań. Problem jednak jest dostrzegany. Kierownik nie wie czy projekt był konsultowany z miastem i policją, bo z powiatem – nie. Tak więc moja interpelacja oraz pismo Zarządu Powiatu w tej sprawie zostaną przekazane do marszałka województwa i DSDiK, Na odpowiedź musimy czekać do 30 dni od otrzymania przez nich interpelacji. Jak widać, musimy uzbroić się w cierpliwość.


Aktualizacja 28 X 2016
Otrzymałem do wiadomości pisma o przekazaniu interpelacji do UM i DSDiK.

pisma1


Aktualizacja 22 XI 2016
Poniżej odpowiedź z DSDiK na naszą interpelację. Jest szansa na poprawę. 🙂 Okazuje się, że niezbyt szczęśliwe rozwiązania (o czym nie informowano podczas sesji Rady Powiatu) uzyskały również pozytywną opinię Starostwa Powiatowego. (Czekamy jeszcze na odpowiedź prezydenta miasta).
dsdik1

dsdik2


Aktualizacja 23 XI 2016
I na koniec odpowiedź prezydenta miasta odnośnie skrzyżowania przy Carrefour (drogi w administracji miasta). Według magistratu wszystko jest ok…
Trzeba jednak mieć nadzieję, że chociaż DSDiK dokona rewizji wprowadzonych rozwiązań dot. zmian w organizacji ruchu; jeśli nie – będziemy przypominać.

prez1


Aktualizacja 24 XI 2016
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, kolejny raz, zwróciłem uwagę władz powiatu na pilną potrzebę zmian w dokonanej reorganizacji ruchu drogowego w Bolesławcu. Obiecano interwencję w DSDiK w tej sprawie, bez zbędnej zwłoki. (Na fot. ul. Spółdzielcza, godz. 14:00, korek do połowy stadionu.)

korek


Aktualizacja 30 XI 2016
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Bolesławiec sprawę zmian w organizacji ruchu poruszył również radny Ziemi Bolesławieckiej Łukasz Molak. Prezydent miasta zgodził się z uwagami radnego i obiecał współpracę ze starostą w tym zakresie. Otrzymałem też informację o spotkaniu z przedstawicielami DSDiK w tej sprawie, które zaplanowano na 5 grudnia br. w Bolesławcu (połączone z wizją lokalną).