Nowy Zarząd ukonstytuowany

Zwykły wpis

Ziemia_Bol_2015-5776

Nasze kolejne, robocze spotkanie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka dotyczyło m.in. podziału funkcji w wybranym 19. marca przez Walne Zgromadzenie Zarządzie.

Podział funkcji w nowym Zarządzie kadencji 2015-2017 przedstawia się następująco:

1. Jan Cołokidzi – prezes Stowarzyszenia
2. Maciej Małkowski – wiceprezes Stowarzyszenia
3. Andrzej Miżdal – wiceprezes Stowarzyszenia
4. Stanisław Wiącek – skarbnik Stowarzyszenia
5. Urszula Kasprzak – sekretarz Stowarzyszenia
6. Dariusz Jancelewicz – członek Zarządu Stowarzyszenia
7. Antoni Stec – członek Zarządu Stowarzyszenia

Jeszcze raz dziękuję szanownym koleżankom i kolegom za zaufanie 🙂

(fot. A. Kowalski)