Pomyłka?

Zwykły wpis

kasa-634x475
Miesiąc temu Rada Miasta Bolesławiec podjęła m.in. uchwałę w sprawie zaciągnięcia 5 mln kredytu. We środę, 25 marca br. Rada tę uchwałę, na wniosek prezydenta miasta, uchyli i zrobi to bynajmniej nie dlatego, że kredyt już nie jest potrzebny.


Radni przyjmując w grudniu 2014r. budżet na rok 2015r., a następnie jego zmiany na sesji lutowej, bardziej lub mniej świadomie upoważnili prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE. I to właśnie on ma prawo i obowiązek tego dokonywać, bez udziału i zgody Rady.

Myślicie Państwo Radni, że to była pomyłka? 🙂