Impuls dla Zieleni. Potrzebujemy dużych drzew, nie tylko sadzonek

Zwykły wpis

Potężny buk wydziela tyle samo tlenu, co około tysiąc siedemset małych, dziesięcioletnich drzew. Z tego powodu, to duże drzewa są kluczowe dla zdrowia miejskiego środowiska, a nie ich młodsze odpowiedniki.*)

Zieleń miejska – drzewa, parki, skwery, ale także tereny zielone na obrzeżach miast, stanowią nie tylko ozdobę, ale przede wszystkim niezbędny element dla zdrowia i jakości życia mieszkańców. Niestety, bolesławieckie służby zapominają o właściwej pielęgnacji i gospodarce leśnej lasów i parko-lasów komunalnych np. przy ul. Piastów, czy ul. Jeleniogórskiej. W samych mieście też nie wygląda to najlepiej. To trzeba poprawić.

Wróćmy jednak do samego miasta. Duże drzewa pełnią kluczową rolę w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska miejskiego. Choć sadzonki mają swoje miejsce w procesie ochrony środowiska, to jednak ich efektywność w porównaniu z dorodnymi, dużymi drzewami jest znacznie mniejsza. Często też zdarza się, że po nasadzeniach nikt tych drzewek nie podlewa i nie dba o nie więc usychają. Współczesne miasta potrzebują zatem dorodnych drzew, ponieważ ich potencjał ekologiczny jest znacznie większy.

W kontekście zmian klimatycznych, rosnące znaczenie ma zachowanie i ochrona istniejących drzew. Rewitalizacja terenów zieleni oraz odpowiednia pielęgnacja drzewostanu powinna być priorytetem dla Bolesławca. Musimy dążyć do stworzenia bardziej przyjaznego środowiska miejskiego. Możliwość sadzenia dorosłych drzew wychodzi temu naprzeciw. Jest to możliwe, a inwestycja ta zwróci się nam po stokroć.

Należy zatem bezwzględnie powołać ogrodnika miejskiego, co przyniesie liczne korzyści dla społeczności i bolesławieckiego środowiska. Zadba on o estetykę miasta poprzez profesjonalną pielęgnację terenów zielonych, co nie tylko poprawi wygląd, ale także podniesie wartość nieruchomości. Dodatkowo, roślinność wspierana przez ogrodnika pomaga w poprawie jakości powietrza, zachowaniu różnorodności biologicznej oraz poprawie zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez tworzenie miejsc do rekreacji i relaksu. Edukacja ekologiczna i zaangażowanie społeczności są również kluczowymi elementami działalności ogrodnika miejskiego, który przyczynia się do kreowania tożsamości miejsca oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Warto przypomnieć, że drzewa są nie tylko producentami tlenu, ale również naturalnymi oczyszczaczami powietrza, absorbującymi szkodliwe substancje, takie jak dwutlenek azotu czy pyły. Ponadto, ich obecność znacznie zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła, który w upalne dni staje się szczególnie uciążliwy dla mieszkańców. Co ważne, skutecznie redukują hałas. W miastach, gdzie problem jakości powietrza jest coraz bardziej palący, duże drzewa stają się niezastąpionym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem atmosferycznym.

betonoza mem

Należy również podkreślić rolę dużych drzew w retencji wody. W miastach, gdzie coraz częściej obserwuje się problemy z nadmiernymi opadami deszczu oraz suszami, zdolność drzew do absorbowania i gromadzenia wody jest nieoceniona. Duże drzewa mają głębokie systemy korzeniowe, które pomagają w retencji wody w glebie oraz zmniejszają ryzyko powodzi poprzez kontrolowanie przepływu wód opadowych.

Duże drzewa pełnią istotną funkcję społeczną i emocjonalną. Są one często źródłem wytchnienia i relaksu dla mieszkańców miast, stanowiąc naturalne miejsca spotkań oraz odpoczynku. Ich obecność wzbogaca krajobraz miejski, nadając mu charakter i unikalność.

Wniosek jest więc jednoznaczny: musimy postawić na sadzenie i pielęgnację dużych drzew, które są nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim kluczowym elementem ekosystemu miejskiego, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. No i oczywiście, nasze zielone słonie wrócą! 🙂

*) Za: dr Dominik Drzazga, Uniwersytet Łódzki dla PAP.
Fot. Nieistniejące już drzewo na ul. Asnyka, GoogleMaps 2019.