Ratuszowa „Prawda” – wyjaśnienia do wywiadu bolec.info

Zwykły wpis

MM1

W nawiązaniu do wywiadu, jaki przeprowadził portal bolec.info z prezydentem miasta Piotrem Romanem, opublikowanym na portalu bolec.info 3.11.2014r. pt.: „P. Roman – Jedno miasto, jeden gospodarz” w kontekście mojej osoby, wyjaśniam Państwu nieprawdziwe informacje na mój temat, które padły z ust prezydenta w niżej przytoczonym fragmencie wywiadu:

Czytaj dalej