Upał w szpitalu, pułapki koło „przychodni”

Zwykły wpis

Wprawdzie nie mogę uczestniczyć w XXXVII sesji Rady Powiatu 29 czerwca br., to w imieniu Mieszkańców przekazuję Staroście i Zarządowi Powiatu sprawy, które zgłaszają, z prośbą o ich pozytywne rozpatrzenie.

1. Pacjenci naszego szpitala, m.in. z oddziału ortopedii, skarżą się na wysokie temperatury panujące w salach chorych podczas upałów. Nie zawsze te sale można wietrzyć. Na oddziałach panuje duchota, co ma negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie pacjentów. Oczywiście zakup klimatyzatorów jest sporym, ale docelowo koniecznym wydatkiem więc awaryjnie proszę rozważyć montaż wiatraków sufitowych (lub mobilnych), o które proszą chorzy, aby chociaż w ten sposób ulżyć im w cierpieniu.

2. Mieszkańcy okolicy „starej przychodni” przy ul. Zwycięstwa zgłaszają fakt niezabezpieczonych lub prowizorycznie zakrytych studzienek przy tej ruinie. Proszę o interwencję, ponieważ może dojść do nieszczęścia.


Aktualizacja 27.07.2017.
Jest odpowiedź. Dziękuję.