„Zamykamy” 2015 rok

Zwykły wpis

Podczas spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka 3.03.2016 zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Bilans finansowy Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 224 186,57 zł. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 224 186,57 zł zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2016.
Szczegółowe sprawozdania finansowe oraz merytoryczne dostępne będą po ich przyjęciu przez Komisję Rewizyjną oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, które planowane jest na 17.03.2016. O szczegółach spotkania Zarząd Stowarzyszenia poinformuje niebawem.