Zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze

Zwykły wpis

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, sympatyków, media i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, które zwołano na 16 marca br. (czwartek) w sali konferencyjnej BOK MCC. Początek zebrania godz. 18.00.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie Porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2016.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
9. Wybór komisji skrutacyjnej.
10. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
11. Wybór pozostałych członków Zarządu.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja, wystąpienia.
14. Zamknięcie Obrad.

Zgromadzenie ma charakter otwarty.