Impuls Miasta przeciw maksymalnym podatkom

Zwykły wpis

Prezentujemy wyniki imiennego głosowania radnych miasta Bolesławiec w sprawie uchwalenia (na wniosek prezydenta miasta) maksymalnie dopuszczanych prawem stawek lokalnych podatków i opłat, w tym od środków transportowych, od nieruchomości i działalności gospodarczej, opłaty targowej oraz przywrócenia podatku od mieszkań.

Prezentujemy wyniki imiennego głosowania radnych miasta Bolesławiec w sprawie uchwalenia (na wniosek prezydenta miasta) maksymalnie dopuszczanych prawem stawek lokalnych podatków i opłat, w tym od środków transportowych, od nieruchomości i działalności gospodarczej, opłaty targowej oraz przywrócenia podatku od mieszkań. (XIII sesja Rady Miasta w tej sprawie odbyła się 27 XI 2019r. – obecnych było 16 z 21 radnych.) Radni Klubu Radnych Impuls Miasta byli przeciw uchwaleniu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych od 2020r. Bolesławianie oczekują, że konieczne oszczędności rządzący miastem zaczną od siebie. Takiego podejścia jednak nie znajdziemy w projekcie budżetu miasta na 2020r., a na jego zapisy patrzeć należy z perspektywy budżetów minionych. Nie ma w nim miejsca na racjonalizację miejskiej administracji, czy jej jednostek. I nie chodzi tu o oszczędności wynagrodzeń wielu zwykłych ludzi pracujących na sukces Bolesławca, a o rewizję stanowisk kierowniczych, strukturę przedsiębiorstw oraz możliwości konsolidacji jednostek organizacyjnych miasta.
Spośród bolesławieckich mediów jedynie gazeta i portal Bolec.Info podał wyniki głosowania (stosunek głosów) i przytoczył stanowisko opozycji w tej sprawie. Z artykułem można zapoznać się klikając TUTAJ. Poniżej wyniki głosowania imiennego radnych Rady Miasta Bolesławiec.

Treść uchwały TUTAJ

Treść uchwały TUTAJ

Treść uchwały TUTAJ

IMPULS MIASTA