Pytania o Szkołę Specjalną

Zwykły wpis

Temat zaniechania budowy Szkoły Specjalnej przez władze powiatu budzi wiele kontrowersji i rodzi wiele pytań, nie tylko w kontekście niezdarnie przygotowywanej tzw. „reorganizacji” powiatowej oświaty, ale również w zakresie gospodarowania publicznymi pieniędzmi.

Najbliższa sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego planowana jest na 17. grudnia br. Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia będzie zapewne przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu budżetu tego samorządu na 2016r. Pojawi się zatem szereg pytań o nowe zadania i finanse.
Trzeba jednak, wraz z odchodzącym rokiem 2015, zapytać o sprawy, które ostatnio wywołują wiele kontrowersji i nie pozwalają przejść spokojnie do kolejnych tematów.
Treść mojej interpelacji publikuję już teraz, aby starosta i urzędnicy mieli czas na przygotowanie stosownych dokumentów i odpowiedzi, o które będę prosił podczas zbliżającej się sesji.

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
Starosta Bolesławiecki

Proszę o następujące informacje dotyczące planowanej, a ostatecznie zaniechanej budowy Szkoły Specjalnej (Powiatowego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu):

1. Czy, a jeśli tak, to do jakiego funduszu / programu pomocowego (UE) złożono wniosek na dofinansowanie budowy Szkoły Specjalnej?

2. Jeśli złożono wniosek o dofinansowanie, to kiedy to nastąpiło i jakie były dalsze losy wniosku? (proszę przedstawić dokument z potwierdzoną datą dostarczenia).

3. Kiedy zlecono wykonanie wizualizacji i projektu budowlanego Szkoły Specjalnej, na które planuje się wydać (wydano?) ok. 230 tys. zł i na podstawie jakich przesłanek / informacji zadecydowano o potrzebie zaplanowania takich wydatków?

4. Jakie były przyczyny odmownej decyzji z funduszu UE? Proszę o przedstawienie stosownego dokumentu, w którym władze powiatu zostały o tym poinformowane (z datą wpływu do Starostwa).

5. Jeśli złożono wniosek o dofinansowanie budowy Szkoły Specjalnej ze środków UE, to czy wymagał dołączenia projektu budowlanego?

6. Dlaczego ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu budowlanego Szkoły Specjalnej przed otrzymaniem ostatecznej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie budowy Szkoły Specjalnej?

7. Proszę Pana Starostę o rozwinięcie i wyjaśnienie słów oraz deklaracji, które wypowiedział Pan podczas wspólnego posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta 16 września br., [cyt. z protokołu]:
„Powiat na to stać, wiem na ile, jeśli nawet będziemy musieli sfinansować tę inwestycję w całości z kredytu, albo wymyślimy inny mechanizm finansowy, np. poprzez wykup wierzytelności, tak jak przy budowie Starostwa…”.
Zapewnił Pan wówczas radnych miejskich, że ma Pan wszystko policzone i zaplanował w budżecie powiatu na 2016r. kwotę 15 mln zł (pełny koszt) na budowę Szkoły Specjalnej, nie mając jednak gwarancji, czy ostatecznie powiat otrzyma z UE wsparcie na budowę tej placówki.

Z poważaniem
Maciej Małkowski
radny Rady Powiatu Bolesławieckiego